Brno Ph.D. Talent

Július Vida

Low-temperature plasma post-deposition processing of solution-based layers in perovskite solar cells

Školitel: RNDr. Tomáš Homola, PhD.

Instituce: Masaryk University, Faculty of Science

Obor: Plasma physics

 

O projektu

Perovskitovské solárne články sú zaujímavou možnosťou v oblasti výroby elektrickej energie, s veľmi vysokým nárastom účinnosti za posledných desať rokov. Veľkou výhodou je jednoduchý výrobný proces ktorý využíva tlačiarenské technológie. Výroba však vyžaduje vysoko-teplotné procesy, ktoré sú nekompatibilné s veľmi žiadúcou roll-to-roll technológiou na flexibilných substrátoch. V tomto projekte sa budeme venovať nízko-teplotnej úprave vrstiev do solárnych článkov pomocou atmosferickej plazmy.

 

Proč dělám vědu?

O desať rokov by som chcel byť uznávaným výskumníkom s množstvom skúseností v oblasti flexibilnej a tlačenej elektroniky, pracujúcim na vlastných projektoch buď na univerzite, alebo v rámci úspešnej firmy.

 

Proč mám rád/a Brno

Brno mám rád kvôli atmosfére, ktorú vytvárajú aktívni a angažovaní mladí ľudia z rôznych univerzít s rozličnými záujmami.