ORION u kulatého stolu

ORION u kulatého stolu

9. března 2020 se v prostorách JCMM uskutečnil "round table", kterým se uzavřela aktivita JCMM v rámci projektu ORION. Na tomto kulatém stolu všech 10 držitelů grantů odprezentovalo výsledky svých projektů a podělilo se se zkušenostmi v otevřené vědě. Nejenže prostředky poskytnuté projektem umožnily studentům uskutečnit velmi zajímavé pokusy a získat přístup k informacím a vybavení, které by jinak bylo nedosažitelné.
"Řada studentů se velmi aktivně zapojila do šíření informací směrem k veřejnosti a do svého zkoumání zainteresovala např. žáky základních škol. To stejné lze konstatovat i o šíření výsledků, kdy publikování prostřednictvím otevřeného přístupu (open access) dává možnost, aby se i ostatní výzkumníci seznámili téměř okamžitě s vědeckými úspěchy brněnských studentů," vyjádřil Michael Doležal, projektový manažer ORIONU.