JCMM, z. s. p. o.

 

JCMM je zaměřeno na podporu nadaných studentů a lidských zdrojů pro vědu s působností v Jihomoravském kraji. Jedná se o specializované zájmové sdružení neziskového typu. Naším cílem je efektivně podporovat příliv studentů a vědců do regionu a vytvářet podmínky pro rozvoj nadaných studentů v Jihomoravském kraji.
P
oskytujeme také veřejnosti služby týkající se kariérového poradenství
 
Působíme a poskytujeme podporu v následujících oblastech:
  1. příliv zkušených vědců do regionu JMK
  2. podpora začínajícím vědcům v JMK
  3. podpora přílivu zahraničních studentů a mladých vědců do regionu JMK
  4. podpora nadaných studentů na středních a vysokých školách v JMK
  5. kariérové poradenství
  6. metodická podpora pedagogů
 
více
IS JCMM
IS JCMM
Přihlášení