…v JCMM pracujeme na tom, aby lidé, kteří posouvají svět kolem nás kupředu, měli vše, co pro svůj rozvoj potřebují…

JCMM, z. s. p. o.

 

JCMM je zaměřeno na podporu nadaných studentů a lidských zdrojů pro vědu s působností v Jihomoravském kraji. Naším cílem je efektivně podporovat příliv studentů a vědců do regionu a vytvářet podmínky pro rozvoj nadaných studentů v Jihomoravském kraji. Členy JCMM jsou Jihomoravský kraj, Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně a Veterinární a farmaceutická univerzita Brno.
Poskytujeme také veřejnosti služby týkající se kariérového rozvoje
 
více
IS JCMM
IS JCMM
Přihlášení