"Nejdůležitější je nadšení,“ zní z konference Kariérko na Moravě o spolupráci škol a firem

Zlepšování spolupráce středních škol a firem v Jihomoravském kraji bylo hlavním tématem odborné konference s názvem Kariérko na Moravě, která se ve středu 22. září konala v prostorách brněnského Impact Hubu. Asi stovka účastníků si vyslechla příspěvky ředitelů středních škol i personalistů jihomoravských firem. Odpolední část patřila workshopům.

Konferenci zahájil Miloš Šifalda, ředitel pořádající organizace JCMM, a Jiří Nantl, náměstek jihomoravského hejtmana pro vzdělávání a chytrý region.

Ve vzájemné komunikaci vzdělávacího a praktického sektoru neexistuje etiketa, kdo koho by měl oslovit jako první. „Když máte nápad někoho oslovit a spolupráci navázat, na nic nečekejte a prostě to udělejte.“ Tak lze parafrázovat jedno z hlavních poselství, která na konferenci zazněla.

Zúčastnění zástupci firem a škol se shodli v tom, že dobré příklady táhnou. Prezentaci příkladů dobré praxe se týkalo hned několik příspěvků ředitelů škol i zástupců byznysu. „Nejdůležitější je u mladých lidí nadšení a chuť do práce,“ uvedl Jan Herka, zakladatel truhlářské rodinné firmy Wuders. K rozhodnutí mohou přispět i exkurze ve firmách ještě před tím, než si žáci základních škol vybírají školu střední. Klíčová přitom není jen komunikace se žáky, ale také s jejich rodiči. Pomoci zde může využívání příběhů úspěšných absolventů středních škol.

Ze strany firem zazněl i požadavek na modernizaci vzdělávání na školách. Průmysl i řemeslo v souvislosti s modernizací vyvíjí, ale na některých školách se vyučují dovednosti, které již dnes nejsou potřeba. Firmy přitom nemají kapacity na to, aby jejich zástupci jezdili po školách a seznamovali odborné učitele a mistry s novinkami. Vhodným přemostěním tento prohlubující se příkop mezi praxí a vzděláváním se zdají být exkurze a stáže ve firmách pro pedagogy.

Inspirativním vystoupením bylo svědectví představitele Moravskoslezského paktu zaměstnanosti Martina Navrátila, jehož organizace se zabývá usnadňováním komunikace mezi firmami a školami.

V Jihomoravském kraji má k lepšímu uplatnění středoškoláků přispět webová platforma Moje budoucnost, která nabídne propojení škol a firem a kterou na konferenci představila Ilona Staňková z JCMM. Její součástí je také Žákovské portfolio, do něhož si žáci mohou ukládat vedle školních úspěchů také záznamy o svých dovednostech, odborné praxi, umístění ve školních soutěžích a veškeré další informace související se vzděláním a praxí. Toto portfolio jim může v budoucnu velmi pomoct například při přijímacím pohovoru ve firmě, ve které se rozhodnou pracovat.

Potenciál portfolií vyzvedl ve své závěrečné řeči také Jiří Hlavenka, radní Jihomoravského kraje a člen výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. „Jižní Morava často přijde s něčím novým, čím se ostatní posléze inspirují. Proto projektu Moje budoucnost fandím a přeji mu úspěch,“ uvedl Hlavenka.

Konference skončila, tím však celý projekt nekončí, ale naopak začíná. „Všechny účastníky zveme do facebookové skupiny Kariérko na Moravě, ve které budeme sdílet další podněty pro dobrou spolupráci škol a firem. Co je ale důležitější, na této platformě si své zkušenosti mohou vyměňovat její členové i sami mezi sebou. Platforma by tak měla přispět k tomu, že se situace vzdělávání k praxi bude nadále zlepšovat,“ uvedla Martina Milotová, koordinátorka projektu.