17. 2. 2022, 14:00 - 16:00
přidat do kalendáře
JCMM, dv. č. 217-219
zdarma
702 088 934
nejvíce ocení
pedagogové
přednáška

Nadaní žáci (nejen hudebně) a jejich jazyková a komunikační schopnost

Uvědomujeme si, že vzdělávací systém mnohdy nepokrývá potřeby nadaných dětí. Víme také, že gymnázia oproti středním odborným školám cíleněji rozvíjejí nadané žáky. Ale ani u jednoho typu vzdělávání (středního x středního odborného) v návaznosti na vzdělávání v základních uměleckých školách nelze hovořit o vyšší efektivnosti z hlediska rozvoje myšlení těchto žáků. Systematicky jsou upevňovány nabyté vědomosti, není ale dostatečně podněcováno tvořivé myšlení. Názory na nadané žáky a jejich edukaci jsou různé, je ale nezpochybnitelné, že vzhledem ke svému intelektu a mnohostrannému nadání nutně potřebují mnohem více podnětů, než je obvyklé u jejich vrstevníků. Řešení situace je dlouhodobé a vyžaduje intenzivní spolupráci všech zainteresovaných institucí, které jsou zodpovědné za vzdělávání, a to nejen žáků nadaných (i hudebně). Odpověď na základní otázku, zda jsou u nadaných žáků podporovány jejich jazykové a komunikační schopnosti, se dozvíte na semináři.

Lektorka: PhDr. Renata Horáková, Ph.D.

Na přednášku se hlaste prostřednictvím REGISTRACE.

 

Tato přednáška je součástí rozšiřujícího vzdělávacího modulu, který se skládá z přednášek týkajících se identifikace a typologie nadaného žáka, práce s nadanými, vhledu do potřebné legislativy. Víco o modulu i o dalších rozvojových aktivitách pro pedagogy a žáky najdete na stránkách www.jsmenadani.cz