Mezinárodní úspěch jihomoravské studentky v SOČ

Mezinárodní úspěch jedné z účastnic SOČ Magdaleny Kolouškové byl potvrzen. Výsledky její práce byly představeny na zahraniční vědecké konferenci. Setkání s názvem Craniofacial Morphogenesis and Tissue Regeneration se uskutečnilo 23. - 28. 2. v italské Pise. Výsledky prezentoval Ph.D. student Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Středoškolská odborná činnost je soutěž středoškoláků v řešení problémů v jednom z 18 vědních oborů. Soutěž probíhá formou prezentací na soutěžních přehlídkách. Nejúspěšnější řešitelé často reprezentují ČR na obdobných mezinárodních soutěžích.

„Studenti prostřednictvím prací SOČ mají možnost vyzkoušet si práci ve vysokoškolském prostředí, laboratořích a vědecko-výzkumných institucích. Naučí se psát odborný text, získají první zářez do životopisu, který jim může pomoci získat stáž nebo práci. Psát bakalářskou práci je pro ně mnohem snadnější než pro ostatní a mohou se dostat na některou z vysokých škol bez přijímaček, získat plusové body a nebo se dostat do jednoho z projektů JCMM pro nadané studenty,“ popsala Alena Hynková, projektová manažerka JCMM, z. s. p. o.

JCMM pomáhá studentům jihomoravských středních škol a jejich školitelům k tomu, aby v SOČ se zaměřením na přírodovědné a technické obory, dosáhli skvělých výsledků. A to se úspěšně daří!

„JCMM ve spolupráci s vysokými školami a ústavy Akademie věd ČR nabízí témata prací SOČ a zároveň poskytuje finanční podporu vybraných prací až do výše 30 tisíc korun. Studenti SŠ z Jihomoravského kraje si každoročně v březnu a dubnu vybírají témata, která pak v období července až února řeší na pracovištích svých školitelů,“ doplnila Hynková s tím, že výstupem jejich bádání je sepsaná práce SOČ a účast v soutěži. 

Témata přírodovědných a technických oborů táhnou

V posledních letech studenti pracovali na různých tématech, pomáhali rozběhnout experimenty s vesmírnou, jadernou i jinou tématikou, zabývali se otázkami zdravotnictví jako například tématem Marfanova syndromu, o kterém bylo vytvořeno video na YouTube, byli spoluautory článků v prestižních vědeckých časopisech jako např. JEADV (Journal of the European Academy of Dermatology and venerology) či prezentovali své práce na vědeckých konferencích. Masarykova univerzita (MU Bioskop)  ve spolupráci s JCMM pro studenty pořádá podpůrné aktivity jako například Vědecké projekty pro středoškoláky, JCMM pak každoročně organizuje třídenní intenzivní Kurz prezentačních a rétorických dovedností. Ten připravuje studenty na obhajoby svých prací v celostátním kole SOČ popřípadě při postupu do mezinárodních soutěží.

Magdalena Koloušková bude výsledky osobně prezentovat na konferenci Stem Cell meeting pořádanou Masarykovou univerzitou. Uskuteční se v jihomoravských Prušánkách 23. až 24. dubna 2020. 

http://www.sockari.cz/2019/04/10/sockarka-tereza-krivska-se-ucastnila-brnenskych-dnu-pro-zdravi/