Ústav konstruování, FSI VUT v Brně
606661224
nejvíce ocení
studenti
klub

Mechanika lidských kloubů

STEAM klub pro středoškoláky z Jihomoravského kraje.

Registrace a informace na https://www.jcmm.cz/steam-kluby-pro-zaky/temata

Součástí je:

  • exkurze do Anatomického muzea prof. Karla Žlábka MUNI v Brně,  
  • 20 h setkání a práce v laboratoři, 
  • minikurz prezentačních dovedností,
  • závěrečný STEAM Slam – prezentace prací a setkání s výherci SOČ, výzkumníky, Ph. D. studenty,
  • certifikát o absolvování - možno vložit do žákovského ePortfolia na https://www.startid.cz/,
  • možnost navázat prací v SOČ.

STEAM klub je realizován a financován v rámci projektu „Implementace DZ JMK“ v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, který je financován Evropskou unií, státním rozpočtem ČR a Jihomoravským krajem.