doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D.

doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D. se ve své vědecké práci zabývá diferenciální geometrií, variačním počtem, metodami komutativní algebry a kryptografií.

Dlouhodobě se věnuje popularizaci a spolupráci se středoškolskými studenty jako konzultant a školitel prací SOČ