JCMM a RIS

JCMM a Regionální inovační strategie

JCMM se podílí na implementaci Regionální inovační strategie 4 (RIS4)
 

CO JE RIS4:

  • RIS4 představuje střednědobý plán veřejných intervencí v oblasti podpory inovací a výzkumu v Jihomoravském kraji na období let 2014 – 2020
  • RIS4 má akční plán s návrhem konkrétních projektů na 2 roky dopředu. Každý rok je akční plán aktualizován
  • RIS4 je iniciativa Jihomoravského kraje (JMK), Statutárního města Brna (SMB) a dalších regionálních aktérů, zejména vysokých škol, AV ČR a soukromé sféry
  • Projekty schválené v rámci RIS4 jsou finančně a politicky podporovány JMK a SMB

PILÍŘE RIS:

  • proinovační správa a řízení
  • excelence ve výzkumu
  • konkurenceschopné inovativní firmy
  • evropsky špičkové školství
  • atraktivita regionu

HLAVNÍ IMPLEMENTAČNÍ AGENTURY

Více informací na www.risjmk.cz