Hodnocení Matematická gramotnost

Naše pololetní JEDNIČKA a poděkování patří stovce pedagogů matematiky z Jihomoravského kraje, kteří se v 1. pololetí zúčastnili M-akcí připravených realizačním týmem tvořeným odbornými garanty, konzultanty a matematickými poradci v okresech JMK:

Tímto Vás zveme jménem našich odborných garantů RNDr. Petera Krupky, Ph.D. a RNDr. Jiřího Hermana, Ph.D. na online setkání o podobě přijímacího a maturitních zkoušek s CERMAT Praha ve dnech 9. a 10. 2. 2021

Registrace: https://www.jcmm.cz/projekt/matematicka-gramotnost#pageId6