Dusíkatá hnojiva a čistota povrchových vod

Klub je v plném proudu. Co je nového?

Další témata otevíráme od září 2024. Sleduj registrace.

Místo konání: Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace, Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice

Čas konání: od 8. 10. 2023 do 31. 5. 2024 jednou měsíčně dle domluvy

Školitel Mgr. Michal Kuňák, Ph.D. 

Cílem projektu bude zjistit, jaký dopad má používání umělých hnojiv na množství dusičnanů v povrchových vodách a zároveň, jak se projeví intenzivní chov ovcí a skotu na množství amonných iontů ve vodách.

Žáci nejdříve shromáždí informace o používání dusíkatých hnojiv v zemědělství a jaký je dopad tohoto masového užívání na okolní ekosystémy. Také se obeznámí s procesy vzniku amonných iontů v přírodě a s jejich vlivem na ekosystémy. V praktické části budou odebírat vzorky vod ze tří různých vodních ploch a následně provedou analýzu těchto vzorků – zaměří se na zjištění koncentrace dusičnanů a amonných iontů.

Naměřená data následně zanalyzují a vyhodnotí pomocí grafu a svá zjištění převedou do podoby informačního posteru.

Součástí je: