Co nového v klubu Ochrana životního prostředí?

Vrcholí přípravy na závěrečný STEAM Slam 21. 6. 2024.

9. 5. 2024 Z čerpací stanice pitných vod pro Brno jsme přivezli samé dobré zprávy: vody je zatím dostatek a má nejvyšší kvalitu, stanice je 8 let po rekonstrukci v dokonalém stavu a vydrží sloužit léta. Zažili jsme činnost 9 tichých automatických čerpadel. Hluk tam dělá sama voda na nátokovém ventilu z nádrží o objemu 1500 m3.  Ćerpadla postupně za den zvládnout přečerpat téměř 5000 m vody.  Vyzkoušeli jsme změřit obsah dávkovaného chloru. Ten je přidávám v minimálním množství do velmi kvalitní pitné vody z Březové nad Svitavou a z Vírské přehrady jenom proto, aby voda nebyla znehodnocena v potrubí vedoucí k zákazníkům. Vodu jsme mohli i ochutnat ... je parádně vychlazená.

Kolik stupňů Celsia jsme naměřili?

Čeká nás kurz prezentačních dovedností, kde se naučíme výsledky půlročního bádání prezentovat.

   

11. 4. 2024 Pokračovali jsme v proměřování dusičnanů ve vzorcích vody z několika vodních zdrojů (rybníky a brněnská přehrada) pomocí elektrod. Prezentace o procesech nitrifikace a denitrifikace vyvolala diskuzi o čištění vody pomocí bakterií např. v biotopech, zaujali nás pokusy v rýžových polích nebo hydroponické pěstování zeleniny.

  

27. 2. 2024 Prováděli jsme laboratorní měření přinesených vzorků odebraných ve vybrané lokalitě den před měřením. U některých vzorků byla naměřena mnohem vyšší hodnota než v předchozích měřeních.

Proč je koncentrace dusičnanů ve vodě v tomto období o tolik vyšší. Proč nejsou zvýšené hodnoty i u amonných iontů?

18. 1. 2024 Jsme měřili obsah dusičnanů ve vzorcích odebraných v zimním období a budeme diskutovat a porovnávat dosavadní výsledky měření.

12. 12. 2023 Jsme diskutovali o roli dusičnanů a amonných iontů v přírodě a zabývali se procesem denitrifikace. Víte, která zelenina obsahuje nejvíce dusičnanů?
 

2. 11. 2023 Středoškoláci měřili koncentraci amonných a vápenatých iontů ve vybraných vzorcích vody.

23. 10. 2023 Probíhaly terénní odběry vzorků v rybnících a konečně práce v laboratoři a vlastní měření odebraných vzorků

První setkání středoškoláků ze dvou SŠ JMK 18. 10. 2023 patřilo ukázkám způsobu odběru vzorků vody z rybníků, jejich uchování ve speciálních lahvičkách a instruktáži metody měření. 

1