Co nového v klubu Ochrana životního prostředí?

 

Co se děje v klubu v oboru Ochrana životního prostředí?

První setkání středoškoláků ze dvou SŠ JMK 18. 10. 2023 patřilo ukázkám způsobu odběru vzorků vody z rybníků, jejich uchování ve speciálních lahvičkách a instruktáži metody měření. 

23. 10. 2023 Probíhaly terénní odběry vzorků v rybnících a konečně práce v laboratoři a vlastní měření odebraných vzorků

2. 11. 2023 Středoškoláci měřili koncentraci amonných a vápenatých iontů ve vybraných vzorcích vody.

12. 12. 2023 čeká středoškoláky diskuze o roli dusičnanů a amonných iontů v přírodě. Také se budeme zabývat procesem denitrifikace.