Co nového v klubu Ochrana životního prostředí?

11. 4. 2024 Pokračovali jsme v proměřování dusičnanů ve vzorcích vody z několika vodních zdrojů (rybníky a brněnská přehrada) pomocí elektrod. Prezentace o procesech nitrifikace a denitrifikace vyvolala diskuzi o čištění vody pomocí bakterií např. v biotopech, zaujali nás pokusy v rýžových polích nebo hydroponické pěstování zeleniny.

  

27. 2. 2024 Prováděli jsme laboratorní měření přinesených vzorků odebraných ve vybrané lokalitě den před měřením. U některých vzorků byla naměřena mnohem vyšší hodnota než v předchozích měřeních.

Proč je koncentrace dusičnanů ve vodě v tomto období o tolik vyšší. Proč nejsou zvýšené hodnoty i u amonných iontů?

18. 1. 2024 Jsme měřili obsah dusičnanů ve vzorcích odebraných v zimním období a budeme diskutovat a porovnávat dosavadní výsledky měření.

12. 12. 2023 Jsme diskutovali o roli dusičnanů a amonných iontů v přírodě a zabývali se procesem denitrifikace. Víte, která zelenina obsahuje nejvíce dusičnanů?
 

2. 11. 2023 Středoškoláci měřili koncentraci amonných a vápenatých iontů ve vybraných vzorcích vody.

23. 10. 2023 Probíhaly terénní odběry vzorků v rybnících a konečně práce v laboratoři a vlastní měření odebraných vzorků

První setkání středoškoláků ze dvou SŠ JMK 18. 10. 2023 patřilo ukázkám způsobu odběru vzorků vody z rybníků, jejich uchování ve speciálních lahvičkách a instruktáži metody měření. 

1