Brno opět začíná vybírat talenty z řad doktorandů

Startuje další kolo soutěže, která dává mladým brněnským vědcům svobodu bádat
 

Tisková zpráva

Brno, 12. září 2022

Nejlepší doktorandy na vybraných brněnských univerzitách i letos podpoří program Brno Ph.D. Talent. Dosud jím prošly již téměř tři stovky studentů doktorských programů.
Řada z nich nyní pracuje ve významných světových výzkumných institucích, přichází na řešení aktuálních problémů a snaží se zlepšit stav lidského poznání – každý ve svém oboru. Všechny je ale spojuje vědomí, že jim město Brno a JCMM daly šanci rozvinout svůj potenciál.

„Postgraduální studenti často pracují na problémech, jejichž řešení přinese zlepšení kvality života nás všech. Současně však často řeší přízemně materiální dilema – věnovat se naplno vědě a žít skoro jako žebravý mnich, nebo oslabit vědeckou činnost zajištěním obživy? Lidé v tomto věku často řeší zakládání rodiny, shánění bydlení a jiné praktické životní záležitosti. A já jsem osobně velmi vděčný městu Brnu, že na tyto problémy myslí a snaží se těm nejlepším doktorandům uvolnit ruce, aby se mohli naplno věnovat vědě,“ představil smysl programu Brno Ph.D. Talent Miloš Šifalda, ředitel JCMM.

Od 1. do 18. září běží období registrace. Studenti prvních ročníků doktorských programů partnerských brněnských univerzit mohou přihlašovat své práce. O finanční podporu se mohou ucházet čeští i zahraniční doktorandi. Všechny přihlášky vyhodnotí evaluátoři z renomovaných univerzit a dalších vědeckých pracovišť z celého světa. „V prvním kroku doporučí evaluátoři 50 nejlepších prací. Z nich potom na základě prezentací doktorandů vyberou odborné komise 25 studentů, kteří obdrží stipendium ve výši 330 tisíc během 3 let doktorského studia,“ informovala Barbora Dofková, manažerka Brno Ph.D. Talent z JCMM.

Podle jejích slov je důležité nejen nadšení doktorandů pro daný obor, vynikající výsledky v jiných odborných soutěžích, ale i znalost anglického jazyka pro vědeckou práci. Registrace, stejně jako obhajoba před vědeckou komisí, probíhají v angličtině. „Dbáme také na zajištění jejich kompletního kariérního rozvoje. Uspořádali jsme rovněž seminář obsahující vše potřebné o projektu,“ doplnila Dofková.

Mezi absolventy programu Brno Ph.D. Talent patří mimo jiné:

Dotaci Brno Ph.D. Talent poskytuje Statutární město Brno. Projekt je součástí Regionální inovační strategie. Jeho realizaci zajišťuje JCMM, z. s. p. o. Každý uchazeč musí splňovat celou řadu podmínek.

Základní informace o Brno Ph.D. Talent naleznete zde

Konkrétní dotazy k programu: barbora.dofkova@jcmm.cz

Pro editory:

​​JCMM je specializované neziskové zájmové sdružení, které působí v Jihomoravském kraji. Organizace zajišťuje komplexní systém podpory v oblasti vzdělávání a podpory vědy, výzkumu a inovací, a to v koordinaci s městem Brnem, Jihomoravským krajem a vybranými univerzitami.

www.jcmm.cz

Kontakt pro média:

Honza Šmikmátor
PR

tel: 608265376
mail: media@jcmm.cz