Assessment pro účastníky Brno Ph.D. Talent

JCMM připravilo opakovaně možnost vyzkoušet si nanečisto jednu z forem výběrového řízení, tzv. Assessment centrum (AC). Díky službám kariérového poradenství Centra vzdělávání všem si  účastníci vyzkoušeli modelové situace, ukázky týmové spolupráce, diagnostika formou různých testů, pohovory nebo představení ostatních kandidátů.

Podoba této specifické formy výběrového řízení se liší. Dá se na ni předem připravit? Co při AC mohu zažít? Na co se zaměřit? Marcela Leugnerová, která pracuje na Katedře psychologie, Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a má s výběrovými řízeními ve firmách zkušenosti. Zhostila se role hlavního hodnotitele již počtvrté.

Vyzkoušejte si Assessment centrum v bezpečném prostředí JCMM

Jste-li vědec, student, pedagog, zajímáte se o kariérové poradenství, ať už jako výchovný poradce, kouč nebo jako klient? Projděte si jednotlivé programy JCMM.