Všechny projekty


T-Exkurze

Chtěl by sis pohrát se skalpelem či odhalit důvody velkých katastrof? Ovládat metody pro izolaci DNA nebo software pro modelování chemických reakcí ve 3D a pochopit základy robotiky anebo výroby GMO? Že se ve škole k těmhle věcem nedostaneš?

PPNS

Nadáči jsou úžasná skupina chytrých, pracovitých, akčních a zvídavých studentek a studentů z Jihomoravského kraje. Často patří mezi nejlepší studenty svého oboru. Mají zálibu v přírodovědě a technice, zkoumají, bádají, vymýšlí. I ty můžeš patřit mezi ně!

Brno Ph.D. Talent

Uvažuješ o doktorském studiu na brněnské univerzitě? Máš talent pro technické nebo přírodní vědy? Máš v hlavě zajímavý a inovativní vědecký projekt? Soutěž o stipendium ve výši 100 000 Kč ročně po dobu 3 let je právě pro tebe!

Matematika = PolyGram

Podporujeme matematickou a matematicko-čtenářskou gramotnost v Jihomoravském kraji.

SoMoPro

The South Moravian Programme for Distinguished Researchers, SoMoPro, poskytuje hostitelským institucím finančí podporu na pokrytí vědeckých i osobních nákladů. Program podporuje projekty v přírodovědných, lékařských a technických oborech.

Podpora SOČ

Středoškolská odborná činnost je soutěž středoškoláků v řešení problémů v jednom z 18 vědních oborů. Soutěž probíhá formou prezentací na soutěžních přehlídkách. Nejúspěšnější řešitelé často reprezentují ČR na obdobných mezinárodních soutěžích.

Podpora SOČ

Středoškolská odborná činnost je soutěž středoškoláků v řešení problémů v jednom z 18 vědních oborů. Soutěž probíhá formou prezentací na soutěžních přehlídkách. Nejúspěšnější řešitelé často reprezentují ČR na obdobných mezinárodních soutěžích.

EURAXESS

EURAXESS Centrum Brno pomáhá nejen výzkumným pracovníkům, ale i jejich rodinám s přípravami a organizací jejich cesty do cizí země a poskytuje komplexní pomoc v otázkách jejich mobility. Všechny služby nabízené sítí EURAXESS jsou zdarma.

Koordinátoři

Koordinátoři představují styčné důstojníky mezi námi a studenty. Právě oni jsou ti, kteří dovedou studenty motivovat, ovlivnit či inspirovat.

Matematika = PolyGram

Je pro Tebe matematika koníčkem, nebo noční můrou? Rádi pomůžeme.

Orion

Cílem projektu ORION je iniciovat institucionální a kulturní změny v organizacích financujících a realizujících výzkumné aktivity (RFPO - Research Funding and Performing Organisations). Projekt, a s ním spojená změna, je zaměřena na vědce, administrativní pracovníky a management v projektu zapojených organizací.

Česká centra v zahraničí

Cílem našich center je nabídnout studentům partnerských univerzit kurzy českého jazyka, přiblížit kulturu České republiky, a zájemcům o studium na vysokých školách v Brně poskytnout poradenskou pomoc.

Zahraniční stipendia

STIPENDIA PRO ZAHRANIČNÍ STUDENTY VYSOKÝCH ŠKOL - Pro zahraniční studenty ze zemí mimo EU - pro uchazeče se zájmem o navazující magisterské studium a Ph.D. studium. Podporovány jsou především technické a přírodovědné obory na partnerských univerzitách v Brně.

Robotiáda

Robotiáda je mezinárodní robotická soutěž pro holky a kluky od 6 do 19 let. Nemusíš se bát, nečeká tě žádné biflování. Není to ani žádná olympiáda. Chtěli jste si někdy sestrojit vlastního robota? Takového, co se dá naprogramovat a poslechne vás na slovo? Právě to je úkol a zároveň vstupenka na účast v dechberoucím kybernetickém klání, jehož se mohou mladí konstruktéři se svými robotickými „robátky“ zúčastnit. Ty a tvoji spolužáci budete totiž stavět funkčního robota, a to přímo z Lega!

N-Trophy

N-trophy je soutěž pro středoškoláky plná experimentů a bádání odehrávající se v unikátním univerzitním prostředí. Týmy soutěží ve čtyřech oborech – v biologii, v chemii, ve fyzice a v logice. Spousty úkolů však v sobě schovávají aspekty i dalších vědních oborů. Soutěž je určena pro studenty středních škol z České a Slovenské republiky. N-trophy je realizována za podpory Jihomoravského kraje.

Práce s talentovanou mládeží

Mikroprojekt "Práce s talentovanou mládeží" má dopad v kraji Jihomoravském na české straně, na slovenské straně pak v Žilinském samosprávném kraji a Trnavském samosprávném kraji.