21. 2. 2023, 14:30 - 18:30
přidat do kalendáře
JCMM, místnost 308
725058334
nejvíce ocení
pedagogové
vzdělávací akce

Projekty nebo písemné práce?

M-dílna pro pedagogy 

lektor: Mgr. Pecl Jiří, Ph.D.

Mohou projektové čtvrtletní (či pololetní) práce z matematiky nahradit obvyklé písemné ověřovací práce?

Na několika příkladech si takové práce představíme. Ukážeme si, jak se studenti sekundy vypořádali s úkolem vyřešit financování pořízení nemovitosti, nákup stavební parcely a stavebního materiálu, budeme se také věnovat projektům starších studentů, jejichž výstupem byly výukové materiály pro spolužáky či vlastní nápady na téma kombinatorika, pravděpodobnost a statistika. Pozornost také  zaměříme na přípravu projektů, kritéria jejich hodnocení i na zpětnou vazbu.

Na sdílení zkušeností se těší realizační tým projektu.

M-dílna je součástí klíčové aktivity "Podpora gramotnosti", části "Matematická gramotnost". Rozvíjíme matematické dovednosti učitelů, aby je mohli předávat svým žákům a aby je pro matematiku – královnu věd – uměli správně nadchnout.