1. 2. 2023, 15:00 - 19:00
přidat do kalendáře
JCMM, z. s. p. o., místnost 308
725058334
nejvíce ocení
pedagogové
vzdělávací akce

Rovnice, nerovnice a jejich soustavy

M-dílna pro pedagogy SŠ 
Další typy rovnic, nerovnic a jejich soustav ve středoškolské matematice
 
lektor: Mgr. Aleš Kobza, Ph.D.
 
M-dílna bude po obsahové stránce volně navazovat na podobně tematicky zaměřenou dílnu realizovanou v listopadu 2022. Pozornost bude věnována dalším partiím učiva o rovnicích, nerovnicích a jejich soustavách, kterými jsme se nezabývali v předchozí dílně. Detailněji rozebrány budou zejména problémové typy úloh, upozorníme na obvyklá úskalí při výuce těchto pasáží učiva. Budeme pracovat s lektorem předem připravenými materiály, které budou moci účastníci následně využít při vlastní výuce.
 
Registrace
 

Na sdílení zkušeností se těší realizační tým projektu.

M-dílna je součástí klíčové aktivity "Podpora gramotnosti", části "Matematická gramotnost". Rozvíjíme matematické dovednosti učitelů, aby je mohli předávat svým žákům a aby je pro matematiku – královnu věd – uměli správně nadchnout.