JCMM učí jihomoravské učitele pracovat s nadanými žáky

Brno, 2. prosince 2021

Jak rozpoznat nadané děti v jihomoravských školách? A jak s jejich nadáním systematicky pracovat? To je úkol projektu s názvem Podpora nadaných žáků v Jihomoravském kraji, který se posunul do další fáze.

„Letos na podzim jsme začali s modulovým vzděláváním pedagogů, které realizujeme prezenční i online formou,“ informovala Jana Musilová, koordinátorka projektu z pořádající organizace JCMM.

Tématem jednoho z prvních kurzů, který se konal 18. listopadu, bylo rozpoznávání nadaných žáků a nové přístupy v tomto procesu. V poslední době se možnosti identifikace nadání rozšířily o nové, netradiční přístupy a konkrétní diagnostické nástroje. Tým odborníků z Katedry psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity zúčastněným pedagogům představil přístup tzv. game-based assessment, tedy zarámování intelektových či dalších kognitivních úloh do podoby počítačové hry. „Tento přístup by podle našich předpokladů měl zvyšovat motivaci dětí a snižovat jejich testovou úzkost,“ uvedla Šárka Portešová, přednášející a vedoucí fakultního týmu.

Kurz je součástí tzv. základního vzdělávacího modulu, který se skládá z přednášek týkajících se identifikace a typologie nadaného žáka, práce s nadanými a vhledu do potřebné legislativy. Jednotlivé kurzy se budou konat do června 2022. Více informací o jednotlivých kurzech najdou jihomoravští pedagogové na webových stránkách projektu. Nejbližší akcí bude online seminář s názvem Nadaní jako výzva a inspirace, který se bude konat 7. 12. 2021. K účasti je nutná registrace.

Všechny akce jsou určeny pro jihomoravské pedagogy a jsou zdarma.

„Práce s nadanými žáky a studenty patří k základním činnostem JCMM od doby založení organizace,“ poznamenal Miloš Šifalda, ředitel JCMM.

Projekt podpory nadaných dětí začal v Jihomoravském kraji v roce 2020 a potrvá do roku 2023.

„V posledním období se postavení nadaných a mimořádně nadaných žáků v našich školách začíná zlepšovat. Učitelé se vesměs snaží, ale nadaní v některých oblastech vynikají a jinde zaostávají, jejich nárokům není jednoduché vyhovět. Proto učitelé vítají jakoukoliv pomoc v této oblasti jak metodickou, tak psychologickou, aby lépe rozuměli jejich vnímání světa. Posouvají se tak sami dále, inspirují se pro další práci, cítí oporu a vědí, že je tu někdo, kdo se snaží porozumět jejich práci, pomoci jim, ale i samotným dětem,“ říká Alena Nováková, pedagožka ze Základní školy Křídlovická v Brně. A dodává: „JCMM přináší řadu nabídek širokému věkovému spektru dětí, rodičům a pedagogům. Jejich činnost považuji jako učitelka za velice přínosnou.“

Informace najdete také na webových stránkách JCMM www.jcmm.cz/projekt/nadanijmk.

 

Kontakt pro média:

Jana Musilová
odborná garantka aktivity Podpora vzdělávání nadaných žáků v JMK
T: 724 919 622
E: jana.musilova@jcmm.cz