Díky M-aktivitám mohou jihomoravští učitelé matematiky růst

Pedagogové z moravských škol najdou v samotném centru Brna matematické konzultační a poradenské centrum. Navazuje na předchozí projekt PolyGram, jehož matematická část byla realizována organizací JCMM. Právě tady se konají setkání pedagogů matematiky z celé jižní Moravy.

„Pedagogové mohou sdílet své výukové zkušenosti, najít odpovědi na otázky u odborných expertů např. ohledně obtížnosti "myšlení" a "vidění" v matematice nebo přijímacích a maturitních zkoušek. Dílčí matematické diskuze probíhají dvakrát ročně také na setkáních pedagogů v jednotlivých okresech JmK,“ popsal jen malou část matematického projektu ředitel JCMM Miloš Šifalda s tím, že každý měsíc probíhají i konzultační dny, kde mají pedagogové příležitost sdílet náměty a inspiraci pro zpestření výuky matematiky, příklady ze soutěží, nebo zkušenosti s distanční výukou, případně návody ke klasifikaci. 

V době vládních nařízení spojených s omezeními některé M-aktivity přešly do online podoby. U řady z nich se počítalo už na začátku projektu s možností realizace formou webinářů.

„K dispozici pedagogům, žákům i široké veřejnosti je databáze ověřených matematických výukových materiálů. K dnešnímu dni obsahuje bezmála 1500 materiálů. Je průběžně rozšiřovaná nově vytvářenými inovativními materiály do výuky nebo pro opakování ke zkouškám, výstupy z M-kroužků, pracovními listy a metodikami pro vedení matematických exkurzí,“ vysvětlila Monika Školová, odborná konzultantka projektu s doporučením matematické webové stránky i dalšího vzdělávání pedagogů, kde ve studijním programu Matematika najdou například matematické soutěže, užitečné články apod. https://kap.kr-jihomoravsky.cz/public/materials.

Každý měsíc školního roku probíhají na 21 základních a středních školách Jihomoravského kraje také matematické kroužky formou pravidelných konzultací matematiky pro menší skupinky všech zájemců o rozvoj svých matematických schopností.

„Kroužky jsou vedeny zkušenými pedagogy, kteří k rozvoji matematických dovedností žáků využívají matematické hry a pomůcky, inspiraci čerpají také z nadstandardní literatury doporučené našimi krajskými odbornými garanty, M-poradci v okresech a M-konzultanty. Jednou ročně tito vedoucí sdílejí všechny svoje zkušenosti v rámci M-dílny, kde představují také svoje materiály průběžně zveřejňované na projektovém webu,“ doplnila odborná garantka projektu JCMM Jana Adamová a potvrzují to i rodiče: „M-kroužek je pro dceru obrovským přínosem a je velmi dobře vedený. Dcera se o matematiku začala zajímat i jinak než pouze probíraným učivem ve škole a aktivně se účastnila i matematických soutěží, o kterých bychom se vůbec nedozvěděly,“ vyjádřila spokojenost maminka jednoho z žáků s tím, že se těší na otevření kroužku i příští rok.

Z dalších zajímavých M-aktivit projektu:

M-dílny – určeny pedagogům matematiky pro zajištění jejich profesního růstu.  Věnováno konkrétním matematickým celkům, ale také potřebám nadaných žáků v matematice, zpestřování výuky pomocí her a pomůcek, únikovým a šifrovacím hrám.

M-exkurze – matematické exkurze v zajímavých lokalitách JmK (Moravský kras, Naučná stezka TGM Hustopeče, Zámek Rosice, Rakovecké údolí, Botanická zahrada PřF MUNI Brno, zámek Bohutice, ZOO Hodonín…) s cílem zpopularizování matematiky při jejím používání v praktickém životě s důrazem na rozvoj mezipředmětových vztahů.

M-soustředění – pro žáky, kteří se umístili na prvních místech v okresních kolech matematických soutěží pro 6. a 7. třídy a na prvních místech v krajských kolech matematických soutěží pro SŠ.

Brno 21_11_29

Kontakt média: Veronika Hollerová T: 777 908 294 E: veronika.hollerova@jcmm.cz

Mgr. Monika Školová, odborný konzultant Matematická gramotnost – projekt iKAP JMK II  E: monika.skolova@jcmm.cz

Mgr. Jana Adamová, odborný garant aktivit projektu Matematická gramotnost – projekt iKAP JMK II E: jana.adamova@jcmm.cz

https://www.jcmm.cz/projekt/matematicka-gramotnost