JCMM nebo on-line
nejvíce ocení
pedagogové
dílna

Pomůcky pro výuku aritmetiky

M-dílna pro pedagogy ZŠ a nižších gymnázií

lektor: Mgr. Lenka Pavlíčková, Ph.D.

Výuka matematiky by se měla opírat o manipulativní činnosti, při kterých si žák za použití všech smyslů vytvoří své vlastní představy o matematických pojmech. Průvodcem na cestě matematiky mohou být názorné matematické pomůcky. Umožňují žákovi logicky postupovat od konkrétního k abstraktnímu, od jednoduššího ke složitějšímu a tím lépe chápat matematické souvislosti. Na dílně si ukážeme několik didaktických matematických pomůcek pro výuku aritmetiky např. pro výuku základních početních operací s přirozenými čísly a jak pomocí didaktických pomůcek mohou žáci přejít k písemnému počítání.  
 
Registrace
 
M-setkání je součástí klíčové aktivity "Podpora gramotnosti", části "Matematická gramotnost". Rozvíjíme matematické dovednosti učitelů, aby je mohli předávat svým žákům a aby je pro matematiku – královnu věd – uměli správně nadchnout.