Bobr evropský a společnost

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Lesnická a dřevařská fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav ochrany lesů a myslivosti
Lektoři: Mgr. Ondřej Mikulka

Popis: Bobr je relativně nedávným navrátilcem fauny České republiky. V souvislosti s jeho osídlováním nových oblastí a narůstáním početnosti se dostává do podvědomí nejen správců pozemků, kteří s ním přicházejí denně do styku, ale také široké veřejnosti. V současnosti je často řešen s ohledem na škody, které způsobuje či naopak pozitiva. Všeobecně je označován jako konfliktní druh a to především z důvodu rozdílných nározů a pohledů na toto původní zvíře. Doposud však není jasné jaký převládá názor na toto kontroverzní zvíře. Cílem práce je vytvoření a rozeslání dotazníku, který shrne mínění a informovanost odborníků, hospodářů a laické veřejnosti na různá "bobří" témata. Výsledek může v budoucnu pomoci při případném navrhování managementu.