Monitoring škod způsobených bobrem evropským v zemědělské krajině

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Lesnická a dřevařská fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav ochrany lesů a myslivosti
Lektoři: Mgr. Ondřej Mikulka

Popis: Bobr evropský již není živočich v ČR typický pro lužní lesy, ale stává se součástí zemědělské krajiny. Cílem projektu je zaměření se na potravní chování ve vegetačním období, konkrétně pak selekcí zemědělských plodin v průběhu sezóny a vyhodnocení škod na polních plodinách. Úbytek biomasy polních plodin bude hodnocen ve vztahu k fenologickým fázím plodin, dostupnosti, sklizni, jejich dostupnosti další potravní nabídky, krytu či morfologie toku. Projekt má přispět k novým poznatkům v oblasti potravního chování bobra, jeho biologie a ekologie. Studie přinese i první, konkrétní údaje o rozsahu škod způsobených bobrem, které v ČR chybí. Sběr dat bude spočívat v pravidelných kontrolách cílových lokalit a zaznamenávání škod na plodinách. Všechny nálezy bodou zaneseny do GPS. Vyhodnoceny budou prostorová data v GIS, údaje o škodách v závislosti na několika vybraných faktorech.