Podpora SOČ

Co je SOČ

Podpora SOČ více na SOCKARI.CZ

Středoškolská odborná činnost je soutěž středoškoláků v řešení problémů v jednom z 18 vědních oborů. Soutěž probíhá formou prezentací na soutěžních přehlídkách. Nejúspěšnější řešitelé poté často reprezentují ČR na obdobných mezinárodních soutěžích.

JCMM pomáhá studentům a jejich školitelům k tomu, aby v SOČ se zaměřením na přírodovědné a technické obory dosáhli skvělých výsledků. A daří se to.

JCMM ve spolupráci s vysokými školami a ústavy Akademie věd ČR nabízí témata prací SOČ a zároveň poskytuje finanční podporu těchto prací v rozmezí 5 000–25 000 korun. Studenti SŠ si každoročně v březnu a dubnu vybírají  témata, která pak v období července až února řeší na pracovištích svých školitelů. Výstupem jejich bádání je sepsaná práce SOČ a účast v soutěži. Podporu dostávají přednostně témata z přírodovědných a technických oborů.

Co znamená být školitelem krok za krokem

Samostatný web projektu SOČKARI.CZ naleznete zde.

 1. Vypíšete téma. Studenta buď máte, nebo hledáte. Téma můžete vypsat, i pokud máte zájem o spolupráci se studentem, ale nechcete čerpat dotaci.
 2. Témata následně hodnotí a k podpoře vybírá komise pro práci s talentovanými studenty. 
 3. Informujeme vás, jestli jste dostali podporu. I v případě, že podporu nedostanete, můžete pokračovat dál bez peněz, pokud budete chtít.
 4. Ke zveřejněným tématům, u nichž není zatím student, seženeme studenty.
 5. Vyberete si řešitele podle toho, který z motivačních dopisů vás přesvědčí, a JCMM podepíše smlouvy s ním i s vaší institucí.
 6. Dojdete na ekonomické oddělení své instituce a domluvíte se, co a jak a kdy účtovat.
 7. Začínáte pracovat.
 8. Reportujete průběh vaší práce s řešitelem (dotazník na 5 minut).
 9. Dohlédnete na to, aby se student přihlásil do školního kola SOČ.
 10. Napíšete závěrečnou zprávu na jednu stranu a odevzdáte ji podepsanou koordinátorovi na své instituci.
 11. JCMM vám vyplatí odměnu.
 12. Fandíte svému studentovi od školního kola až po mezinárodní :-)

Základní informace

Od 13. 2. 2018 do 5. března 2018 je spuštěna registrace do nového informačního systému JCMM a přihlašování témat, která budou školitelé vést ve školním roce 2018/2019.

Co znamená vést SOČku ve spolupráci s JCMM

 • můžete předat své dovednosti středoškolákovi
 • během školního roku 2018/2019 s ním do hloubky proberete téma z vašeho oboru
 • budete systematicky a dlouhodobě pracovat na jednom tématu s jedním studentem
 • dostanete 5 000 korun jako odměnu a až 20 000 korun na materiál
 • žádná administrativa – kromě domluvy s vaším ekonomickým oddělením

Chci vědět víc

Do nového informačního systému můžete sebe i svá témata hlásit zde:

REGISTRUJTE TÉMATA DO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

Pomocí tohoto formuláře se zaregistrujete do informačního systému IS JCMM. Po ODESLÁNÍ tohoto formuláře se zpřístupní formulář ŽÁDOST do projektu.

U všech formulářů v systému IS JCMM máte nápovědu pomocí MODRÉ IKONY "I".

Informační systém IS JCMM je pro zaregistrované uživatele přístupný na www adrese: pm.jcmm.cz.

Při registraci do informačního systému i přihlašování témat je nutné vyplnit všechna povinná pole.

Kolonka "další údaje o pracovišti" při přihlašování témat by měla obsahovat: název ústavu či pracoviště v rámci fakulty/ústavu, kde SOĆku povedete.

V kolonce "stav" u přihlašování témat SOČ je potřeba nastavit položku NASTAVENO.

Pokud by se vyskytly nějaké obtíže s registrací nebo byste měli nějaké dotazy, pište či volejte.

Je možné využít i support linku na tel: 602 320 280 nebo e-mailu: support@jcmm.cz

 

Šablona pro SOČ

Sazba SOČky se skoro vždy ukáže být mnohem těžší, zdlouhavější a zamotanější, než by jeden čekal.

Vyrobili jsme pro vás proto šablonu, která vám to celé usnadní.

Co v šabloně najdete:

 • pokyny k psaní odborné práce
 • užitečné rady a odkazy
 • pomoc s typografií, pravopisem, citacemi aj.
 • formátování a stylování okomentované i s návody

Jak šablonu použít:

 • šablonu korektně zobrazí MSO verze 2007 a vyšší; v jiných verzích MO nebo dokonce v linuxových Open nebo Libre Office bude vypadat a fungovat jinak
 • pročtěte si napřed celou šablonu; má 22 stran a na konci budete o psaní práce vědět skoro vše ;-)
 • nezapomeňte mít zapnuté komentáře!

Uložit šablonu

Šablona byla naposledy zaktualizována 19. 11. 2014. Šablona SOČ, jejímiž autory jsou JCMM, Roman Beránek a Jaroslav Páral, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní.


Za pomoc a cenné rady děkujeme RNDr. Kateřině Cibulkové a Mgr. Daně Tellerové z Gymnázia Řečkovice v Brně, Mgr. Pavlu Hamříkovi a dalším.

 Druhé kolo výběru témat studenty 26.4.2018 - 4.5.2018


Píšete SOČku 1.7.2018 - 31.1.2019


Odesíláte krátký report o dosavadní spolupráci s řešitelem 16.10.2018 - 17.11.2018


Odevzdáváte svému koordinátorovi anotaci, dokončujete vyúčtování 1.2.2019 - 31.3.2019


Přihlašujete témata 4.2.2019 - 5.3.2019


K Vašemu tématu se hlásí studenti 6.3.2019 - 9.4.2019


Zjistíte, jestli je téma podpořené 9.4.2019 - 31.12.2019


Vybíráte si studenta, se kterým chcete spolupracovat 10.4.2019 - 17.4.2019


JCMM podepisuje smlouvu s Vaší institucí 1.5.2019 - 28.6.2019


Studenti podepisují smlouvu s JCMM 1.5.2019 - 28.6.2019

Témata


Instituce - fakulta/pracovištěvypsáno/podpořeno tématvypsáno/podpořeno Kč
AGROLAB spol. s r.o. 1 / 1 8 500 Kč / 8 500 Kč
Je opravdu potřeba hnojit? Aneb využití chemie v praxi Podpořeno
Akademie věd České republiky 17 / 8 174 000 Kč / 120 000 Kč
Archeologický ústav AV ČR, Brno 3 / 1 33 000 Kč / 20 000 Kč
Hospodářské zázemí skalního hradu Skály Vypsáno
Velkomoravské vojenství Vypsáno
Výzkum fortifikací vojenských zařízení římské armády na území Moravy Podpořeno
Biofyzikální ústav AV ČR 5 / 5 95 000 Kč / 95 000 Kč
Mechanismus aktivace buněk imunitního systému pomocí LPS sinic vodního květu Podpořeno
Mechanismus působení nových protinádorově účinných komplexů kovů Podpořeno
Nové telomerové sekvence Podpořeno
Strukturní rozmanitost čtyřřetězcových uspořádání DNA v důležitých oblastech lidského genomu Podpořeno
Testování schopnosti unikátních derivátů forskolinu specificky modulovat aktivitu různých izoforem adenylátcykláz Podpořeno
Historický ústav AV ČR 4 / 1 20 000 Kč / 5 000 Kč
Brno na oficiálních mapách a plánech po roce 1918 Podpořeno
Proměny českého vidění Ruské revoluce 1917 Vypsáno
Proč musela zahynout Lajka? Vypsáno
Státotvornost Velké Moravy v historické reflexi Vypsáno
Ústav analytické chemie AV ČR 1 / 0 18 000 Kč / 0 Kč
Mikropumpy v mikrofluidice Vypsáno
Ústav biologie obratlovců AV ČR 2 / 0 4 000 Kč / 0 Kč
Jsi zapálený ornitolog a hledáš školitele? Vypsáno
Zvyšují pásy vegetace pod vedením vysokého napětí lokální diverzitu ptáků? Vypsáno
Ústav fyziky materiálů AV ČR 2 / 1 4 000 Kč / 0 Kč
Počítačové simulace nanometrických smyček v kovech Podpořeno
Vliv solných roztoků na brzdové obložení Vypsáno
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 1 / 0 15 000 Kč / 0 Kč
Kvadruplexy v promotoru genu oct4 Vypsáno
Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace 4 / 4 65 000 Kč / 65 000 Kč
Automatický skleník Podpořeno
Chytré ovládání osvětlení pro domov a malou kancelář Podpořeno
Elektronika pro řízení hoby stroje Podpořeno
Modulární stavba robota Podpořeno
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 4 / 2 51 000 Kč / 33 000 Kč
Stanovení diferenciálního rozpočtu bílých krvinek na analyzátoru Sysmex řady XN Podpořeno
Vliv preanalytické fáze na výslednou hodnotu základních hemokoagulačních testů. Podpořeno
Využití parametru nezralé granulocyty IG v diferenciálním rozpočtu bílých krvinek na analyzátoru Sysmex řady XN Vypsáno
Zhodnocení efektivity zdravotně-vzdělávacího programu pro seniory Vypsáno
Masarykova univerzita 36 / 21 448 750 Kč / 272 500 Kč
Fakulta sportovních studií 5 / 2 20 000 Kč / 8 000 Kč
Měření antropometrických parametrů u vybrané populace Vypsáno
Tepová frekvence během dne Podpořeno
Výskyt alergií v populaci Vypsáno
Výskyt vybraných potravinových alergií v české populaci Vypsáno
Život s potravinovou alergií Podpořeno
Lékařská fakulta 5 / 4 90 000 Kč / 80 000 Kč
Kináza Chk1 jako potenciální terapeutický cíl v buňkách maligního melanomu Podpořeno
Marfanův syndrom - osvěta, která zachraňuje životy Vypsáno
Nové synteticky letální interakce nízkomolekulárních inhibitorů v nádorových buňkách Podpořeno
Role hypoxie ve vývoji nádorů mléčné žlázy Podpořeno
Studium nádorového mikroprostředí u karcinomů v oblasti hlavy a krku. Podpořeno
Přírodovědecká fakulta 26 / 15 338 750 Kč / 184 500 Kč
Adaptivní evoluce genu CENP-C u rostlin s holocentrickými chromozómy Podpořeno
Aktivita Wnt signálních drah v buňkách CLL Podpořeno
Analýza interakcí protein-ligand v programu pro proteinové inženýrství – HotSpot Wizard Podpořeno
Analýza silikátových vzorků metodami ICP-OES a laserovou ablací Vypsáno
Analýza vlivu nesteroidních léčiv na morfologii a anatomii kořenů vyšších rostlin Podpořeno
Aplikace lineární algebry a teorie grafů v sociálních sítích Podpořeno
Distribuce estrogenů v povrchových vodách Brna a blízkého okolí Podpořeno
Dokáže buňka mezidruhového hybrida rozpoznat rodičovské chromozomy? Vypsáno
Miniaturizace a automatizace v přírodních a lékařských vědách Podpořeno
Molekulární průkaz mykobakterií v environmentálních vzorcích Vypsáno
Netradiční geometrie - origami Podpořeno
Optimalizace a zhodnocení procesu biokonverze odpadů bráněnkou Hermetia illucens Vypsáno
Popis mechanismu růstu tenkých vrstev v prachovém plazmatu pomocí mikroskopie atomové síly Vypsáno
Radioaktivita horninového podloží města Brna Vypsáno
Sledování vlivu magnetického pole na cirkadiánní rytmus savců. Podpořeno
Sledování výše aktivity a promoření klíšťat na vybrané spirochetální mikroorganismy, zaměřeno na Borrelia burgdorferi s.l. Podpořeno
Stanovení rtuti ve vzorcích vlasů a nehtů Podpořeno
Studium luminiscenčních vlastností derivátů fluoresceinu Vypsáno
Studium volné povrchové energie organosilikonových plazmových polymerů Vypsáno
Teorie automatů, Turingovy stroje Podpořeno
Trvalá expozice semen a plodů v botanické zahradě Vypsáno
Vliv vysokých teplot na vývoj a životnost pylu Vypsáno
Vývoj porézních nosičů léčiv odvozených od žlučových kyselin Podpořeno
Výzkum plazmové polymerizace a její aplikace v biosenzorice pomocí křemenných mikrovah Podpořeno
Změny krajiny a vegetace v historické době Vypsáno
Zobrazování a distribuce prvků a proteinů v biologických tkáních Podpořeno
Mendelova univerzita v Brně 61 / 5 650 850 Kč / 67 000 Kč
Agronomická fakulta 23 / 3 373 100 Kč / 55 000 Kč
Aleje a stromořadí v Jihomoravském kraji Vypsáno
Analýza jakosti povrchové vody v okolí Brněnské přehrady Vypsáno
Aplikace DNA markerů u zeleniny Vypsáno
Biouhel a jeho potenciální fytotoxicita pro rostliny Vypsáno
Co pomůže rostlině v boji s nepřítelem? Podpořeno
Flóra vinic a vinohradů vybrané vinařské obce na Jižní Moravě Vypsáno
Identifikace krajinných monumentů ve vybraném území Vypsáno
Inovace tradiční receptury masného výrobku Vypsáno
Jakost povrchových vod Vypsáno
Je elektroodpad opravdu odpadem? Vypsáno
Monitoring a migrace esterů kyseliny ftalové u balených pekařských produktů Vypsáno
Měření vybraných mikroklimatických podmínek vnitřního prostředí budov se zaměřením na prachové částice Podpořeno
Návrh revitalizace vybraného brownfieldu Vypsáno
Odpadkový koš jako zdroj druhotných surovin Podpořeno
Proteiny tepelné šoku a jejich role v regulaci klíčení semen Vypsáno
Srovnání metod stanovení CHSK pro odpadní vody Vypsáno
Studium role rostlinných hormonů při regulaci větvení stonku na molekulárně biologické úrovni Vypsáno
Vápnění - vhodné řešení pro úpravu pH kyselých půd? Vypsáno
Výzkum medicinálního konopí Vypsáno
Význam antioxidantů pro toleranci xenobiotik u rostlin Vypsáno
Zaniklá sídla na území Jihomoravského kraje Vypsáno
Závlahy jako účinný nástroj vůči suchu Vypsáno
Úsporné žárovky šetří enregii, šetří také naše zdraví? Vypsáno
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií 2 / 0 0 Kč / 0 Kč
Evropeizace Zapadniho Balkanu Vypsáno
Migrační krize, EU a ČR Vypsáno
Lesnická a dřevařská fakulta 19 / 0 155 750 Kč / 0 Kč
3D tisk a jeho využití v designu nábytku Vypsáno
Bobr evropský a společnost Vypsáno
Diverzita vodních živočichů v lesních kolejových tůních Vypsáno
Hodnocení kvality prostředí pro zvěř Vypsáno
Hodnocení návštěvnosti trailů v okolí města Brna Vypsáno
Inventarizace stavu aleje od státního statku Rokytnice v Orlických horách k Novému dvoru Vypsáno
Konstrukce společných tečen dvou kuželoseček v programu GeoGebra Vypsáno
Krajina a umění Vypsáno
Monitoring škod způsobených bobrem evropským v zemědělské krajině Vypsáno
Mortalita živočichů na vybraných úsecích pozemních komunikací Vypsáno
Nábytek z papíru - od prvopočáteční myšlenky po realizaci konečného produktu Vypsáno
Návrh dendrologické naučné stezky Vypsáno
Opatření k zabránění střetu motorových vozidel se zvěří Vypsáno
Použitelnost krmiv pro zimní přikrmování zvěře Vypsáno
Tvorba sítě tématických naučných stezek Vypsáno
Určování početnosti volně žijících živočichů v krajině Vypsáno
Zavlečené druhy živočichů a možnosti jejich regulace Vypsáno
Účinnost repelentních přípravků proti ohryzu sazenic dřevin hlodavci Vypsáno
Životní prostředí a možnosti jeho ovlivnění Vypsáno
Provozně ekonomická fakulta 10 / 1 50 000 Kč / 0 Kč
Chytré bydlení - dobrý sluha, ale zlý pán Vypsáno
Determinanty spotřebitelského chování teenagerů na trhu s potravinami Vypsáno
Dilemma Game Vypsáno
Důvěryhodnost webových stránek a generace Z Podpořeno
Etika marketingu a reklamy Vypsáno
Marketing subkultury Vypsáno
Návrh otevřeného archivačního informačního systému s uplatněním GDPR Vypsáno
Směnárna virtuálních měn Vypsáno
Vizualizace volně dostupných dat v mapách na webu Vypsáno
Vnímání společenské odpovědnosti u středoškolských studentů Vypsáno
Vysokoškolský ústav - Institut celoživotního vzdělávání 2 / 0 0 Kč / 0 Kč
Rozvíjení kognitivních funkcí u seniorů Vypsáno
Zlepšování (udržování) fyzických schopností seniorů Vypsáno
Zahradnická fakulta 5 / 1 72 000 Kč / 12 000 Kč
Hospodaření s dešťovou vodou ve městě Podpořeno
Parkový okruh jako fenomén zahradní architektury 19. století Vypsáno
Parky města Brna - jejich historie a současná podoba Vypsáno
Studium možností využití stříbra ve vinařské technologii Vypsáno
Využití mykorhizy při pěstování okrasných dřevin Vypsáno
Moravské zemské muzeum 1 / 0 3 000 Kč / 0 Kč
Mechorosty CHÚ v městě Brně Vypsáno
S.A.B. Aerospace s.r.o. 1 / 1 500 Kč / 500 Kč
Využití termochemického cyklu pro výrobu vodíku a kyslíku vo vesmíre. Podpořeno
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 9 / 3 139 000 Kč / 40 000 Kč
Fakulta veterinární hygieny a ekologie 6 / 3 79 000 Kč / 40 000 Kč
?Volně žijící drobní savci v zoo Brno - zdroj infekcí pro zoo zvířata? Vypsáno
Hodnocení vlivu záhřevu na odolnost spor toxigenních Bacillus cereus Podpořeno
Použití jedlých obalů v potravinářství Podpořeno
Sledování mikrobiologické kvality syrového kravského mléka vybraných farem z pohledu platné legislativy Podpořeno
Strategie snižování obsahu soli v pekařských výrobcích Vypsáno
Vyšetření krve (krevní nátěr, Panoptické barvení, savčí a ptačí krev) – natočení videa Vypsáno
Farmaceutická fakulta 3 / 0 60 000 Kč / 0 Kč
Analýza obsahových látek rostlin s potenciální biologickou aktivitou pomocí HPLC Vypsáno
Využití nanotechnologií při léčbě karcinomu pankreatu Vypsáno
Zdravé a nezdravé cukry. Sacharosa vs. palatinosa. Vypsáno
Vysoké učení technické v Brně 41 / 8 345 610 Kč / 106 500 Kč
Fakulta chemická 7 / 3 102 500 Kč / 54 500 Kč
Alginát a měření jeho hustoty v roztocích Vypsáno
Farmaceuticky významné polymery a měření jejich vlastností Vypsáno
Organické solární články Podpořeno
Potravinářsky významné polysacharidy Vypsáno
Příprava stabilních krémů pro alergiky Podpořeno
Stabilita kosmetických přípravků Vypsáno
Vlastnosti a aplikace oxidických polovodivých vrstev Podpořeno
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 29 / 5 190 510 Kč / 52 000 Kč
Analýza bezpečnosti bezdrátové komunikace v IoT Vypsáno
Analýza pulzačních parametrů cévního řečiště na sítnici Vypsáno
Automatické řízení teploty ve skleníku Vypsáno
Bezdotykový měřič výšky vodní hladiny Vypsáno
Bezkontaktní snímání tepové frekvence Vypsáno
Bezpečnost a ochrana soukromí uživatelů kryptoměn Podpořeno
Digitalizace prostorových objektů pomocí výpočetní tomografie s rekonstrukcí na 3D tiskárně Podpořeno
Eye-tracking Vypsáno
Grafické karty ve vědeckých výpočtech Podpořeno
Historický vývoj vektorové analýzy na území ČR Vypsáno
Identifikace osob pomocí sítnice Vypsáno
Modelování elektronických signálů a numerické algoritmy pro jejich číslicové zpracování Vypsáno
Novodobý matematicko-fyzikální důkaz správnosti Křižíkova praktického řešení diferenciálního regulátoru obloukovky Vypsáno
Návrh a realizace antény pro Z-Wave modul v rámci konceptu chytrá domácnost Vypsáno
Nízkovýkonová přenosná meřicí stanice pro Internet věcí a chytrou domácnost Vypsáno
Nízkovýkonové zařízení pro přenos dat v rámci vize Průmysl 4.0 s využitím moderní technologie NB-IoT Vypsáno
Počítačový model obloukové lampy: novodobá učební pomůcka z dějin techniky Vypsáno
Proč studenty a žáky technické obory neoslovují navzdory vysoké praktické uplatnitelnosti? Vypsáno
Přepínač napájení zařízení pro Internet věcí a chytrou domácnost Vypsáno
Segmentace cévního řečiště ve snímcích sítnice Vypsáno
Segmentace shluků srdečních buněk Vypsáno
Vliv jazyků vysoké úrovně na výsledný fyzický návrh číslicových obvodů do FPGA Vypsáno
Vliv specifických technik pro zvyšování odolnosti proti poruchám na výkonnost síťových architektur NoC Vypsáno
Vysoko výkonový spínaný zdroj pro dálkově ovládané drony Vypsáno
Využití nano-části pro přenos informace uvnitř lidského těla Podpořeno
Využití ultrazvuku pro přenos informace Podpořeno
Výkonná IoT USB nabíječka Vypsáno
Vývoj (téměř) univerzálního hardwarového akcelerátoru náročných výpočtů s více FPGA Vypsáno
Řízení systémů pomocí programovatelného relé Vypsáno
Fakulta strojního inženýrství 1 / 0 20 000 Kč / 0 Kč
Progresivní programování CNC strojů v řídicím systému Sinumerik Vypsáno
Středoevropský technologický institut 4 / 0 32 600 Kč / 0 Kč
S Joulem sem a tam Vypsáno
S Rutherfordem na grafen Vypsáno
Spektroskopie jednomolekulárních magnetů Vypsáno
Vysokofrekvenční elektronová spinová rezonance Vypsáno
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 1 / 0 19 000 Kč / 0 Kč
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 1 / 0 19 000 Kč / 0 Kč
Chlorophyll a fluorescence imaging for investigating impact of cold acclimatin in natural accessions of Arabidopsis thaliana Vypsáno

Povinnosti školitele

Školitel

 • je povinen s financemi hospodařit ve smyslu plnění cílů projektu
 • je povinen účinně spolupracovat se studentem a ručí za bezproblémový průběh práce SOČ
 • vyzve studenta k začátku práce
 • okamžitě informuje JCMM o případné nespolupráci ze strany studenta
 • udržuje kontakt s řešitelem v průběhu práce
 • vytvoří studentovi časový harmonogram vlastní práce SOČ
 • vyplní průběžný dotazník 
 • zabezpečí zdárné dokončení a odevzdání práce SOČ
 • zajistí včasné předání "Závěrečné zprávy - Anotace" svému koordinátorovi
 • Dohlédne, aby řešitel uvedl ve své práci zdroj financování v kapitole "Poděkování", a to v následujícím znění: "Tato práce byla vypracována za finanční podpory JMK".

Proč to funguje

Pro středoškolské studenty je Podpora SOČ atraktivní nabídnutými tématy a snadným spojením se školitelem. Školiteli umožňuje účastnit se školení prezentačních dovedností, které pokud se koná, organizuje JCMM. Pro školitele je to zajímavá příležitost a snadné a funkční spojení se středoškolskými studenty. Administrativní oblast není náročná. Pro instituce představuje Podpora SOČ opětovné spojení se středoškolskými studenty, propagaci jednotlivých studijních oborů a prostředky pro realizaci této aktivity na domácí půdě.

 

Způsob financování

Odměna 5000 Kč se bude vyplácet na DPP

Pokud už jste SOČ vedli, určitě jste narazili na to, jak vyplácení odměny za vedení SOČ vypadalo; zejména tedy na univerzitách. Díky tomu, že budete mít s JCMM uzavřené DPP, dostanete na účet víc peněz. Smlouvy, výkazy práce a všechny potřebné dokumenty zajistí JCMM (spolupráce s paní Hynkovou) a Vám bude stačit jen se podepsat na papíry, které se Vám objeví na stole.

Uznatelné náklady

 • bezprostředně souvisí s realizací práce SOČ
 • například: spotřební laboratorní materiál, chemikálie nebo součástky na sestavení experimnetálního zařízení, u teoretických prací jsou to pak náklady např. na kancelářský materiál a kopírování
 • studentská licence softwaru, např. CAD  pro studenta, který bude zpracovávat návrh interiéru
 • tisk a vazba práce do  1 000 korun

Neuznatelné náklady

 • externí služby – univerzita je garantem excelence a zajistí veškeré odborné zázemí; pokud nelze práci provést bez dodávky externí služby, je třeba změnit téma práce SOČ již v době vypisování témat
 • jízdné pro řešitele na pracoviště školitele nebo na práci v terénu
 • notebook, tablet, smartphone, fotoaparát apod.
 • nákup programů a zařízení pro pracoviště – předpokládá se, že je instituce vybavena pro uskutečnění práce přístroji i programy
 • administrativa a režie

Kolik může stát jedna SOČ

 • maximální částka na jednu práci SOČ je 25 000 korun včetně DPH
 • náklady musí bezprostředně souviset s realizací studentské práce, viz uznatelné a neuznatelné náklady
 • všechny uvedené částky již zahrnují paušální sazbu 5 000 korun na pokrytí mzdových nákladů školitele
 1. do 10 000 korun – práce převážně teoretického charakteru, u kterých vznikají věcné náklady výjimečně, např. kopírovací služby pro dotazníkové šetření práce SOČ, tisk a vazba SOČ
 2. do 15 000 korun – práce s vyrovnaným podílem teoretické a experimentální části nebo čistě experimentální práce bez vysokých finančních nároků
 3. do 25 000 korun – práce převážně experimentální s nadprůměrnými finančními nároky

Apelujeme na školitele, aby uvážlivě uváděli finanční náročnost práce. JCMM má touto cestou zájem podpořit maximální možný počet prací SOČ a neúčelně nárokované finance nám brání v přijetí více studentů.

Často kladené dotazy

Kdy a jak je možné čerpat získané finanční prostředky z dotace JCMM na práci SOČ?

Finanční dotaci je možné čerpat vždy od 1. září - do konce března následujícího roku. Každá instituce si může dle potřeby požádat o 50% celkové schválené částky dotace na materiál do konce daného roku a poté se na konci března nejpozději koncem dubna doplatí zbývajících 50%, nebo je možné částku uplatnit celou na konci.

 Jak postupovat, když potřebuji koupit jednu větší/velkou věc na začátku zpracovávání práce SOČ?

V takovém případě je možné věc, nebo součást  bez problémů koupit s tím, že se využije 50% z dotace JCMM a zbytek se doplatí z prostředků instituce/firmy. Tato zbývající část bude pak instituci z JCMM doplacena v následujícím roce nejpozději do konce dubna daného roku.

 Jak se postupuje v případě, že hodnota materiálu je vyšší než částka přidělené dotace?

 Pokud je investice do materiálu případně zařízení ke stavbe modelu při práci SOČ vyšší než je poskytnutá finanční dotace z JCMM je nutné částku přesahující hodnotu dotace doplatit z peněz instituce/firmy.

 Je součástí  dotace na materiál i odměna školitele?

​Finanční dotace na materiál slouží pouze na materiál a věci související se zpracováním daného tématu. Odměna je školiteli vyplácena přímo z JCMM.

 Jakou formou je možné čerpat finanční dotaci na téma SOČ ve výši 50% nebo v celé výši z rozpočtu na realizaci SOČ?

 Je nutné se domluvit na vašem ekonomickém oddělení, kde se bude vyúčtování dotace odehrávat. Jednotlivé doklady popřípadě faktury za koupený materiál budete odevzdávat tam. V průběhu měsíce března pak z ekonomického oddělení vaší instituce/firmy bude na JCMM zaslána PŘÍLOHA Č. 2 Smlouvy o vytvoření podmínek pro realizaci Projektu SOČ s přiloženou fakturou za všechny projekty SOČ, které byly v rámci instituce realizovány v přidělené výši, kterou JCMM instituci proplatí.

 Co znamená, když dostanu informaci nebo si přečtu na webu JCMM, že mé téma bylo podpořeno?

​Pokud získáte informaci nebo si na webu JCMM zjistíte, že vaše téma bylo podpořeno, znamená to, že školská komise vaše téma vybrala k finanční podpoře z JCMM na materiál v hodnotě až 20 000 Kč a školiteli bude vyplacena odměna formou DPP 5 000 Kč.

 Co znamená, když dostanu informaci nebo si přečtu na webu JCMM, že mé téma bylo vypsáno?

Tato informace znamená, že téma nebylo v tomto školním roce vybráno k finanční podpoře. Neznamená to však, že téma nemůže být realizováno, téma můžete se svým studentem zpracovat, přihlásit ho do školního kola SOČ na příslušné střední škole a soutěžit ve všech dalších kolech SOČ.

 Jak zjistím, zda bylo mé téma podpořeno či nikoli? Znamená stav schváleno podpořeno?

 To zda bylo vaše téma chváleno či nikoliv zjistíte na webových stránkách JCMM pod záložkou TÉMATA. Pokud najdete v tabulce témat u svého tématu informaci, že téma je podpořeno, znamená to, že bylo schváleno k finanční podpoře. Pokud u svého tématu najdete informaci, že téma bylo vypsáno, znamená to, že finančně podpořeno nebude. V informačním systému jsou pak podpořená témata označena stavem SCHVÁLENO

 

 

 

 
Ing. Hynková Alena

Telefon: 724 206 697

E-mail: alena.hynkova(at)jcmm.cz

Odpovědnou osobou za SOČ je rámci organizace JCMM. Můžete napsat mail nebo volejte nebo přijďte do kanceláře na adresu Mezírka 1 v Brně do 4. patra. Volejte ve všední dny od 9 do 17 hodin a schůzku si raději domluvte na konkrétní hodinu předem.


Dis. Hana Křivánková

Telefon: 602 738 912

E-mail: krivankova(at)ibp.cz

Biofyzikální ústav AV ČR, V. V. I.


Vyskočil Aleš, Ph.D.

Telefon: 532 290 510

E-mail: vyskocil(at)brno.avcr.cz

Historický ústav AV ČR, v.v.i.


RNDr. Magda Popelová, Ph.D.

Telefon: 738 653 159

E-mail: magda.popelova(at)fnusa.cz

FNUSA-ICRC


Ing. Jakub Drimaj

Telefon: 774 683 672

E-mail: j.drimaj(at)gmail.com

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ


Stanislava Pokorná

Telefon: 731314896

E-mail: pokorna.s(at)ro.vutbr.cz

Vysoké učení technické v Brně


Ing. Jiří Vácha

Telefon: 777 165 532

E-mail: robotarna(at)helceletka.cz

ROBOTÁRNA – DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BRNO, HELCELETOVA


MVDr. Hana Mášová

Telefon: 541 562 015

E-mail: masovah(at)vfu.cz

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ


Ing. Tomáš Ridoško

Telefon: 511 205 344

E-mail: tridosko(at)sabaerospace.com

S.A.B. Aerospace s.r.o.


Štilárková Edita, Ph. D.

Telefon: 739 337 682

E-mail: stilarkovae(at)seznam.cz

Agrolab, spol. s.r.o.


Mgr. Jan Fikar, Ph. D.

Telefon: 775 040 007

E-mail: fikar(at)ipm.cz

Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.


Mgr. Marek Vlach, Ph. D.

Telefon: 608 977 267

E-mail: vlach(at)arub.cz

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.


Bc. Monika Mikulová

Telefon: 778884287

E-mail: mikulova@rect.muni.cz

Masarykova univerzita