Folklor a folklorní hnutí v současnosti

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta filozofická
Další údaje o pracovišti: Ústav evropské etnologie

Popis:

Motivace k zapojení do folklorního hnutí, inspirace k činnosti, inspirace pro současnou tvorbu folklorních souborů