Příprava a charakterizace zinek rezistentních nádorových linií.

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta lékařská
Další údaje o pracovišti: Ústav patologické fyziologie

Popis:

Zinek je esenciálním prvkem pro celou řadu fyziologických procesů. Podílí se ale rovněž také na rozvoji některých patologií.V rámci tohoto tématu budou vytvořeny zinek rezistentní buňky odvozené primárně z prostatického epitelu a budou detailně charakterizovány (morfologie, expresní profily vybraných genů, migrační a invazivní chování).