Vývojové vady dentice indukované sunitinibem

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta lékařská
Další údaje o pracovišti: Ústav histologie a embryologie
Lektoři: Jan Křivánek, Ph.D.
Studenti: Magdaléna Koloušková - Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace

Popis:

Vývoj zubu je vysoce kontrolovaný proces, řízený interakcí buněk ústního epitelu a sousedního ektomesenchymu. Vzájemný interakce buněk je zprostředkována jednak díky vzájemnému fyzickému kontaktu a jednak prostřednictvím aktivace mnoha vývojových signalizačních drah. Narušení jakékoliv komponenty těchto signalizačních drah většinou vede během vývoje k nevratným změnám a vývojovým vadám.

Cílem této práce bude zjistit vliv sunitinibu, látky používané v klinické medicíně k léčbě některých onkologických onemocnění, na vývoj dentice. Sunitinib je schválený pro léčbu některých dětských onkologických onemocnění pouze několik uplynulých let a negativní vliv na vývoj zubu zatím nebyl prozkoumán.

V průběhu práce se student seznámí se základy práce s experimentálními zvířaty (laboratorní potkan), s moderními histologickými metodami a součástí práce bude hodnocení dat získaných pomocí pokročilých zobrazovacích metod (μCT, konfokální mikroskopie).

Práce může jednak významnou měrou přispět k porozumění některých dosud neobjasněných principů uplatňovaných při vývoji zubu a jednak upozornit na vedlejší efekty použití této látky v dětské onkologii.