Mřížové problémy a kryptografie

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta strojního inženýrství
Další údaje o pracovišti: Ústav matematiky

Popis:

Téma představuje využití teorie mříží (lattices) ve vektorových prostorech. Jde o aplikovanou matematiku v kryptografii a zabezpečení dat: systémy Ajtaiův-Dworkův, Goldreichův-Goldwasserův a Haleviho a další. Algoritmy budou programovány v systému počítačové algebry.