Vybrané problémy dějin evropské integrace

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta sociálních studií
Další údaje o pracovišti: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií

Popis:

Libovolné téma z dějin evropské integrace podle preference studenta.