Jakost povrchových vod

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Agronomická fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav aplikované a krajinné ekologie
Lektoři: Ing. Věra Hubačíková, Ph.D.
Studenti: Ondřej Kachlík - Střední průmyslová škola chemická

Popis: Pravidelný odběr vzorků povrchových vody na vybraném úseku vodního toku a následné zpracování vzorků v laboratoři Ústavu aplikované a krajinné ekologie. Výsledky stanovených vybraných ukazatelů jakosti vody budou následně porovnány s platnou legislativou ČR.