Podpora SOČ

Co je SOČ

Podpora SOČ více na SOCKARI.CZ

Středoškolská odborná činnost je soutěž středoškoláků v řešení problémů v jednom z 18 vědních oborů. Soutěž probíhá formou prezentací na soutěžních přehlídkách. Nejúspěšnější řešitelé často reprezentují ČR na obdobných mezinárodních soutěžích.

JCMM pomáhá studentům a jejich školitelům k tomu, aby v SOČ se zaměřením na přírodovědné a technické obory dosáhli skvělých výsledků. A to se úspěšně daří. 

JCMM ve spolupráci s vysokými školami a ústavy Akademie věd ČR nabízí témata prací SOČ a zároveň poskytuje  finanční podporu těchto prací v rozmezí 5 000–25 000 korun. Studenti SŠ si každoročně v květnu vybírají  témata, která pak v období července až února řeší na pracovištích svých školitelů. Výstupem jejich bádání je sepsaná práce SOČ a účast v soutěži. Podporu dostávají přednostně témata z přírodovědných a technických oborů.

Co znamená dělat SOČ s JCMM

 • nemusíš hledat školitele, prostě se přihlásíš k vypsaným tématům
 • školitel bude znalec ve svém oboru, v roce 2018/2019 tě povede a bude ti pomáhat
 • získáš hluboký vhled do tématu, které si vybereš
 • dostaneš se na vybavená a moderní pracoviště, k různým vzorkům, nástrojům a zařízením
 • tvoje práce obdrží až 20 000 korun na materiál a tvůj školitel dostane odměnu 5 000 korun

 

Co znamená být řešitelem KROK ZA KROKEM

      Samostatný web projektu SOČKARI.CZ naleznete zde.

 1. Dopředu budeš vědět, která témata jsou finančně podpořená a která ne.
 2. Přihlásíš se k vypsanému tématu. Buď jsi už ve dvojici domluvený se svým školitelem, nebo tě zaujme nějaké volně vypsané téma. Pokud řešíš téma ve dvojici s kamarádem, musíte se přihlásit oba.
 3. Napíšeš motivační dopis (pokud se hlásíš do kategorie 2) a podle něj si školitel vybere, s kým chce spolupracovat.
 4. Dáme ti vědět, jak se školitel rozhodl. Pokud si vybral tebe, můžete se pustit do práce.
 5. V červnu 2018 podepíšeš s JCMM smlouvu o zařazení do Podpory SOČ.
 6. Na konci října vyplníš krátký dotazník o tom, jak se ti spolupráce daří.
 7. V únoru 2019 odevzdáváš svou práci do školního kola. Do SOČky uvedeš poděkování JCMM a Jihomoravskému kraji.
 8. Vyplníš krátkou zpětnou vazbu o to, jak ti to šlo.
 9. Postupuješ od školního kola až po mezinárodní :-)
 10. Pokud se na jaře 2019 bude konat víkendovka prezentačních dovedností, budeš se jí moct zúčastnit.

 

 

Termíny pro přihlášku

Od 6. 3. 2018 se můžete přihlásit k tématům SOČ, které pro vás školitelé vypsali. Do 15. 4. 2018 si můžete témata v klidu prohlédnout a přihlásit se. Jeden student se  může přihlásit maximálně ke dvěma tématům a zvolit si prioritu (tj. které téma je jeho favoritem, a které je druhé, kdyby favorit nevyšel):-)

Komu se nepodařilo se přihlásit v prvním kole může se přihlásit v druhém kole přihlašování k tématům a to od 26. 4. 2018 do 20. 5. 2018.

Před podáním přihlášky si pořádně prohlédni pravidla a harmonogram programu, ať víš, do čeho jdeš.

S dotazy se napřed mrkni na oddíl Často kladené otázky, pak se obrať na administrátorku programu. 

Prihlášku vyplň pouze v tom případě, ze jsi odhodlaný se práci SOČ naplno věnovat nejlépe od léta a minimálně od září 2018 do března 2019. Pokud nedodržíš podmínky  uvedené ve smlouvě, kterou s  tebou JCMM v průběhu června 2018 podepíše a přílohu ke smlouvě, může po tobě JCMM požadovat náhradu nákladů. Pokud víš, že práci dokončíš a chceš se s ní příhlásit do soutěže SOČ, není třeba se ničeho obávat.

PŘIHLÁŠKA

Praktické rady k registraci do nového informačního systému:

Pomocí tohoto formuláře se zaregistrujete do informačního systému IS JCMM. Po ODESLÁNÍ tohoto formuláře se zpřístupní formulář ŽÁDOST do projektu, po jeho vyplnění se vám zpřístupní všechna vypsaná témata SOČ

U všech formulářů v systému IS JCMM máte nápovědu pomocí MODRÉ IKONY "I".

Registrační nápověda:

Při registraci: po vyplnění povinných polí je potřeba kliknout na ODESLAT, které se nachází v horní liště formuláře. Poté se dostanete do žádosti do projektu.

V kolonce IČ vaší školy vložte IČ a zmáčkněte ENTER, poté se vám informace vepíší do připravených kolonek.

V žádosti do projektu, po vyplnění povinných polí je třeba kliknout na ULOŽIT a ZAREGISTROVAT. Poté se vám zobrazí všechna vypsaná témata.

KAŽDÝ STUDENT JE POVINEN PŘILOŽIT KE ZVOLENÉMU TÉMATU MOTIVAČNÍ DOPIS

Jak vložit motivační dopis k tématu:

kliknutím na hnědý rámeček u tématu, které jste si vybrali se otevře okno, kde je možné motivační dopis vložit. Vložte MOTIVAČNÍ DOPIS V LEVÉM SPODNÍM ŘÁDKU

Informační systém IS JCMM je pro zaregistrované uživatele přístupný na www adrese: pm.jcmm.cz

Pokud byste měli jakýkoliv problém, prosím kontaktujte buď helpline, tel: 602 320 280, nebo se obraťte na mě osobně.

 

Šablona pro přihlášku

Sazba SOČky se skoro vždy ukáže být mnohem těžší, zdlouhavější a zamotanější, než by jeden čekal.

Vyrobili jsme pro vás proto šablonu, která vám to celé usnadní.

Co v šabloně nejdete

 • pokyny k psaní odborné práce
 • užitečné rady a odkazy
 • pomoc s typografií, pravopisem, citacemi aj.
 • formátování a stylování okomentované i s návody

Jak používat šablonu

 • šablonu korektně zobrazí MSO verze 2007 a vyšší; v jiných verzích MO nebo dokonce v linuxových Open nebo Libre Office bude vypadat a fungovat jinak
 • pročtěte si napřed celou šablonu; má 22 stran a na konci budete o psaní práce vědět skoro vše ;-)
 • nezapomeňte mít zapnuté komentáře!

Uložit šablonu

Šablona byla naposledy zaktualizována 19. 11. 2014. Šablona SOČ, jejímiž autory jsou JCMM, Roman Beránek a Jaroslav Páral, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní.

Za pomoc a cenné rady děkujeme RNDr. Kateřině Cibulkové a Mgr. Daně Tellerové z Gymnázia Řečkovice v Brně, Mgr. Pavlu Hamříkovi a dalším.

 

Často kladené otázky

Jak postupovat u motivačního dopisu, pokud řešíme práci ve dvojici? Máme napsat dopis každý zvlášť?

Motivační dopis napište společně. Podává se jeden na každé téma SOČ, a jelikož se hlásíte k řešení dohromady, tak i před školitelem budete vystupovat jako jeden celek.

Jaký je rozdíl mezi preferovaným a náhradním tématem? Je nějak odlišena přihláška k náhradnímu tématu od těch, co si vybrali toto téma jako preferované, nebo je plnohodnotná?

Přihláška u obou kategorií je stejná. Rozdělení je pouze kvůli snazší distribuci témat mezi studenty. Když u obou témat, na která se přihlásíš, vyberou školitelé mezi ostatními studenty právě tebe jako nejlepšího (nebo se přihlásíš pouze ty), budeme mít  jasný signál, o které téma máš větší zájem. Nebudeme tě tak "nutit" řešit téma, které je pro tebe méně zajímavé. Znevýhodnění oproti dalším studentům přihlášeným ke stejnému tématu není.

Mezi tématy se nacházejí následující kategorie: Kategorie 1, Kategorie 2 a Kategorie 3. Jaký je v tom rozdíl?

Kategorie 1 znamená, že téma už svého řešitele má.

Kategorie 2 znamená, že se k tématu můžeš hlásit.

Kategorie 3 znamená, že máš zkontaktovat školitele sám rovnou, mimo cestu skrz JCMM. Nebudeš tedy zařazen do programu Podpora SOČ.Druhé kolo výběru témat studenty 26.4.2018 - 4.5.2018


Píšete SOČku 1.7.2018 - 31.1.2019


Odesíláte krátký report o dosavadní spolupráci se školitelem 16.10.2018 - 17.11.2018


Odevzdáváte práci do školního kola, píšete krátkou zpětnou vazbu 1.1.2019 - 28.2.2019


Školitelé přihlašují témata 4.2.2019 - 5.3.2019


Hlásíte se k tématům, píšete motivační dopisy 6.3.2019 - 9.4.2019


Zjistíte, jaké témata jsou podpořená 9.4.2019 - 31.12.2019


Školitelé si vybírají studenty, s nimiž chtějí spolupracovat 10.4.2019 - 26.4.2019


JCMM podepisuje smlouvu s institucí školitele 1.5.2019 - 28.6.2019


Podepisujete smlouvu s JCMM 1.5.2019 - 28.6.2019

Témata


Instituce - fakulta/pracovištěvypsáno/podpořeno tématvypsáno/podpořeno Kč
AGROLAB spol. s r.o. 1 / 1 8 500 Kč / 8 500 Kč
Je opravdu potřeba hnojit? Aneb využití chemie v praxi Podpořeno
Akademie věd České republiky 17 / 8 174 000 Kč / 120 000 Kč
Archeologický ústav AV ČR, Brno 3 / 1 33 000 Kč / 20 000 Kč
Hospodářské zázemí skalního hradu Skály Vypsáno
Velkomoravské vojenství Vypsáno
Výzkum fortifikací vojenských zařízení římské armády na území Moravy Podpořeno
Biofyzikální ústav AV ČR 5 / 5 95 000 Kč / 95 000 Kč
Mechanismus aktivace buněk imunitního systému pomocí LPS sinic vodního květu Podpořeno
Mechanismus působení nových protinádorově účinných komplexů kovů Podpořeno
Nové telomerové sekvence Podpořeno
Strukturní rozmanitost čtyřřetězcových uspořádání DNA v důležitých oblastech lidského genomu Podpořeno
Testování schopnosti unikátních derivátů forskolinu specificky modulovat aktivitu různých izoforem adenylátcykláz Podpořeno
Historický ústav AV ČR 4 / 1 20 000 Kč / 5 000 Kč
Brno na oficiálních mapách a plánech po roce 1918 Podpořeno
Proměny českého vidění Ruské revoluce 1917 Vypsáno
Proč musela zahynout Lajka? Vypsáno
Státotvornost Velké Moravy v historické reflexi Vypsáno
Ústav analytické chemie AV ČR 1 / 0 18 000 Kč / 0 Kč
Mikropumpy v mikrofluidice Vypsáno
Ústav biologie obratlovců AV ČR 2 / 0 4 000 Kč / 0 Kč
Jsi zapálený ornitolog a hledáš školitele? Vypsáno
Zvyšují pásy vegetace pod vedením vysokého napětí lokální diverzitu ptáků? Vypsáno
Ústav fyziky materiálů AV ČR 2 / 1 4 000 Kč / 0 Kč
Počítačové simulace nanometrických smyček v kovech Podpořeno
Vliv solných roztoků na brzdové obložení Vypsáno
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 1 / 0 15 000 Kč / 0 Kč
Kvadruplexy v promotoru genu oct4 Vypsáno
Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace 4 / 4 65 000 Kč / 65 000 Kč
Automatický skleník Podpořeno
Chytré ovládání osvětlení pro domov a malou kancelář Podpořeno
Elektronika pro řízení hoby stroje Podpořeno
Modulární stavba robota Podpořeno
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 4 / 2 51 000 Kč / 33 000 Kč
Stanovení diferenciálního rozpočtu bílých krvinek na analyzátoru Sysmex řady XN Podpořeno
Vliv preanalytické fáze na výslednou hodnotu základních hemokoagulačních testů. Podpořeno
Využití parametru nezralé granulocyty IG v diferenciálním rozpočtu bílých krvinek na analyzátoru Sysmex řady XN Vypsáno
Zhodnocení efektivity zdravotně-vzdělávacího programu pro seniory Vypsáno
Masarykova univerzita 36 / 21 448 750 Kč / 272 500 Kč
Fakulta sportovních studií 5 / 2 20 000 Kč / 8 000 Kč
Měření antropometrických parametrů u vybrané populace Vypsáno
Tepová frekvence během dne Podpořeno
Výskyt alergií v populaci Vypsáno
Výskyt vybraných potravinových alergií v české populaci Vypsáno
Život s potravinovou alergií Podpořeno
Lékařská fakulta 5 / 4 90 000 Kč / 80 000 Kč
Kináza Chk1 jako potenciální terapeutický cíl v buňkách maligního melanomu Podpořeno
Marfanův syndrom - osvěta, která zachraňuje životy Vypsáno
Nové synteticky letální interakce nízkomolekulárních inhibitorů v nádorových buňkách Podpořeno
Role hypoxie ve vývoji nádorů mléčné žlázy Podpořeno
Studium nádorového mikroprostředí u karcinomů v oblasti hlavy a krku. Podpořeno
Přírodovědecká fakulta 26 / 15 338 750 Kč / 184 500 Kč
Adaptivní evoluce genu CENP-C u rostlin s holocentrickými chromozómy Podpořeno
Aktivita Wnt signálních drah v buňkách CLL Podpořeno
Analýza interakcí protein-ligand v programu pro proteinové inženýrství – HotSpot Wizard Podpořeno
Analýza silikátových vzorků metodami ICP-OES a laserovou ablací Vypsáno
Analýza vlivu nesteroidních léčiv na morfologii a anatomii kořenů vyšších rostlin Podpořeno
Aplikace lineární algebry a teorie grafů v sociálních sítích Podpořeno
Distribuce estrogenů v povrchových vodách Brna a blízkého okolí Podpořeno
Dokáže buňka mezidruhového hybrida rozpoznat rodičovské chromozomy? Vypsáno
Miniaturizace a automatizace v přírodních a lékařských vědách Podpořeno
Molekulární průkaz mykobakterií v environmentálních vzorcích Vypsáno
Netradiční geometrie - origami Podpořeno
Optimalizace a zhodnocení procesu biokonverze odpadů bráněnkou Hermetia illucens Vypsáno
Popis mechanismu růstu tenkých vrstev v prachovém plazmatu pomocí mikroskopie atomové síly Vypsáno
Radioaktivita horninového podloží města Brna Vypsáno
Sledování vlivu magnetického pole na cirkadiánní rytmus savců. Podpořeno
Sledování výše aktivity a promoření klíšťat na vybrané spirochetální mikroorganismy, zaměřeno na Borrelia burgdorferi s.l. Podpořeno
Stanovení rtuti ve vzorcích vlasů a nehtů Podpořeno
Studium luminiscenčních vlastností derivátů fluoresceinu Vypsáno
Studium volné povrchové energie organosilikonových plazmových polymerů Vypsáno
Teorie automatů, Turingovy stroje Podpořeno
Trvalá expozice semen a plodů v botanické zahradě Vypsáno
Vliv vysokých teplot na vývoj a životnost pylu Vypsáno
Vývoj porézních nosičů léčiv odvozených od žlučových kyselin Podpořeno
Výzkum plazmové polymerizace a její aplikace v biosenzorice pomocí křemenných mikrovah Podpořeno
Změny krajiny a vegetace v historické době Vypsáno
Zobrazování a distribuce prvků a proteinů v biologických tkáních Podpořeno
Mendelova univerzita v Brně 61 / 5 650 850 Kč / 67 000 Kč
Agronomická fakulta 23 / 3 373 100 Kč / 55 000 Kč
Aleje a stromořadí v Jihomoravském kraji Vypsáno
Analýza jakosti povrchové vody v okolí Brněnské přehrady Vypsáno
Aplikace DNA markerů u zeleniny Vypsáno
Biouhel a jeho potenciální fytotoxicita pro rostliny Vypsáno
Co pomůže rostlině v boji s nepřítelem? Podpořeno
Flóra vinic a vinohradů vybrané vinařské obce na Jižní Moravě Vypsáno
Identifikace krajinných monumentů ve vybraném území Vypsáno
Inovace tradiční receptury masného výrobku Vypsáno
Jakost povrchových vod Vypsáno
Je elektroodpad opravdu odpadem? Vypsáno
Monitoring a migrace esterů kyseliny ftalové u balených pekařských produktů Vypsáno
Měření vybraných mikroklimatických podmínek vnitřního prostředí budov se zaměřením na prachové částice Podpořeno
Návrh revitalizace vybraného brownfieldu Vypsáno
Odpadkový koš jako zdroj druhotných surovin Podpořeno
Proteiny tepelné šoku a jejich role v regulaci klíčení semen Vypsáno
Srovnání metod stanovení CHSK pro odpadní vody Vypsáno
Studium role rostlinných hormonů při regulaci větvení stonku na molekulárně biologické úrovni Vypsáno
Vápnění - vhodné řešení pro úpravu pH kyselých půd? Vypsáno
Výzkum medicinálního konopí Vypsáno
Význam antioxidantů pro toleranci xenobiotik u rostlin Vypsáno
Zaniklá sídla na území Jihomoravského kraje Vypsáno
Závlahy jako účinný nástroj vůči suchu Vypsáno
Úsporné žárovky šetří enregii, šetří také naše zdraví? Vypsáno
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií 2 / 0 0 Kč / 0 Kč
Evropeizace Zapadniho Balkanu Vypsáno
Migrační krize, EU a ČR Vypsáno
Lesnická a dřevařská fakulta 19 / 0 155 750 Kč / 0 Kč
3D tisk a jeho využití v designu nábytku Vypsáno
Bobr evropský a společnost Vypsáno
Diverzita vodních živočichů v lesních kolejových tůních Vypsáno
Hodnocení kvality prostředí pro zvěř Vypsáno
Hodnocení návštěvnosti trailů v okolí města Brna Vypsáno
Inventarizace stavu aleje od státního statku Rokytnice v Orlických horách k Novému dvoru Vypsáno
Konstrukce společných tečen dvou kuželoseček v programu GeoGebra Vypsáno
Krajina a umění Vypsáno
Monitoring škod způsobených bobrem evropským v zemědělské krajině Vypsáno
Mortalita živočichů na vybraných úsecích pozemních komunikací Vypsáno
Nábytek z papíru - od prvopočáteční myšlenky po realizaci konečného produktu Vypsáno
Návrh dendrologické naučné stezky Vypsáno
Opatření k zabránění střetu motorových vozidel se zvěří Vypsáno
Použitelnost krmiv pro zimní přikrmování zvěře Vypsáno
Tvorba sítě tématických naučných stezek Vypsáno
Určování početnosti volně žijících živočichů v krajině Vypsáno
Zavlečené druhy živočichů a možnosti jejich regulace Vypsáno
Účinnost repelentních přípravků proti ohryzu sazenic dřevin hlodavci Vypsáno
Životní prostředí a možnosti jeho ovlivnění Vypsáno
Provozně ekonomická fakulta 10 / 1 50 000 Kč / 0 Kč
Chytré bydlení - dobrý sluha, ale zlý pán Vypsáno
Determinanty spotřebitelského chování teenagerů na trhu s potravinami Vypsáno
Dilemma Game Vypsáno
Důvěryhodnost webových stránek a generace Z Podpořeno
Etika marketingu a reklamy Vypsáno
Marketing subkultury Vypsáno
Návrh otevřeného archivačního informačního systému s uplatněním GDPR Vypsáno
Směnárna virtuálních měn Vypsáno
Vizualizace volně dostupných dat v mapách na webu Vypsáno
Vnímání společenské odpovědnosti u středoškolských studentů Vypsáno
Vysokoškolský ústav - Institut celoživotního vzdělávání 2 / 0 0 Kč / 0 Kč
Rozvíjení kognitivních funkcí u seniorů Vypsáno
Zlepšování (udržování) fyzických schopností seniorů Vypsáno
Zahradnická fakulta 5 / 1 72 000 Kč / 12 000 Kč
Hospodaření s dešťovou vodou ve městě Podpořeno
Parkový okruh jako fenomén zahradní architektury 19. století Vypsáno
Parky města Brna - jejich historie a současná podoba Vypsáno
Studium možností využití stříbra ve vinařské technologii Vypsáno
Využití mykorhizy při pěstování okrasných dřevin Vypsáno
Moravské zemské muzeum 1 / 0 3 000 Kč / 0 Kč
Mechorosty CHÚ v městě Brně Vypsáno
S.A.B. Aerospace s.r.o. 1 / 1 500 Kč / 500 Kč
Využití termochemického cyklu pro výrobu vodíku a kyslíku vo vesmíre. Podpořeno
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 9 / 3 139 000 Kč / 40 000 Kč
Fakulta veterinární hygieny a ekologie 6 / 3 79 000 Kč / 40 000 Kč
?Volně žijící drobní savci v zoo Brno - zdroj infekcí pro zoo zvířata? Vypsáno
Hodnocení vlivu záhřevu na odolnost spor toxigenních Bacillus cereus Podpořeno
Použití jedlých obalů v potravinářství Podpořeno
Sledování mikrobiologické kvality syrového kravského mléka vybraných farem z pohledu platné legislativy Podpořeno
Strategie snižování obsahu soli v pekařských výrobcích Vypsáno
Vyšetření krve (krevní nátěr, Panoptické barvení, savčí a ptačí krev) – natočení videa Vypsáno
Farmaceutická fakulta 3 / 0 60 000 Kč / 0 Kč
Analýza obsahových látek rostlin s potenciální biologickou aktivitou pomocí HPLC Vypsáno
Využití nanotechnologií při léčbě karcinomu pankreatu Vypsáno
Zdravé a nezdravé cukry. Sacharosa vs. palatinosa. Vypsáno
Vysoké učení technické v Brně 41 / 8 345 610 Kč / 106 500 Kč
Fakulta chemická 7 / 3 102 500 Kč / 54 500 Kč
Alginát a měření jeho hustoty v roztocích Vypsáno
Farmaceuticky významné polymery a měření jejich vlastností Vypsáno
Organické solární články Podpořeno
Potravinářsky významné polysacharidy Vypsáno
Příprava stabilních krémů pro alergiky Podpořeno
Stabilita kosmetických přípravků Vypsáno
Vlastnosti a aplikace oxidických polovodivých vrstev Podpořeno
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 29 / 5 190 510 Kč / 52 000 Kč
Analýza bezpečnosti bezdrátové komunikace v IoT Vypsáno
Analýza pulzačních parametrů cévního řečiště na sítnici Vypsáno
Automatické řízení teploty ve skleníku Vypsáno
Bezdotykový měřič výšky vodní hladiny Vypsáno
Bezkontaktní snímání tepové frekvence Vypsáno
Bezpečnost a ochrana soukromí uživatelů kryptoměn Podpořeno
Digitalizace prostorových objektů pomocí výpočetní tomografie s rekonstrukcí na 3D tiskárně Podpořeno
Eye-tracking Vypsáno
Grafické karty ve vědeckých výpočtech Podpořeno
Historický vývoj vektorové analýzy na území ČR Vypsáno
Identifikace osob pomocí sítnice Vypsáno
Modelování elektronických signálů a numerické algoritmy pro jejich číslicové zpracování Vypsáno
Novodobý matematicko-fyzikální důkaz správnosti Křižíkova praktického řešení diferenciálního regulátoru obloukovky Vypsáno
Návrh a realizace antény pro Z-Wave modul v rámci konceptu chytrá domácnost Vypsáno
Nízkovýkonová přenosná meřicí stanice pro Internet věcí a chytrou domácnost Vypsáno
Nízkovýkonové zařízení pro přenos dat v rámci vize Průmysl 4.0 s využitím moderní technologie NB-IoT Vypsáno
Počítačový model obloukové lampy: novodobá učební pomůcka z dějin techniky Vypsáno
Proč studenty a žáky technické obory neoslovují navzdory vysoké praktické uplatnitelnosti? Vypsáno
Přepínač napájení zařízení pro Internet věcí a chytrou domácnost Vypsáno
Segmentace cévního řečiště ve snímcích sítnice Vypsáno
Segmentace shluků srdečních buněk Vypsáno
Vliv jazyků vysoké úrovně na výsledný fyzický návrh číslicových obvodů do FPGA Vypsáno
Vliv specifických technik pro zvyšování odolnosti proti poruchám na výkonnost síťových architektur NoC Vypsáno
Vysoko výkonový spínaný zdroj pro dálkově ovládané drony Vypsáno
Využití nano-části pro přenos informace uvnitř lidského těla Podpořeno
Využití ultrazvuku pro přenos informace Podpořeno
Výkonná IoT USB nabíječka Vypsáno
Vývoj (téměř) univerzálního hardwarového akcelerátoru náročných výpočtů s více FPGA Vypsáno
Řízení systémů pomocí programovatelného relé Vypsáno
Fakulta strojního inženýrství 1 / 0 20 000 Kč / 0 Kč
Progresivní programování CNC strojů v řídicím systému Sinumerik Vypsáno
Středoevropský technologický institut 4 / 0 32 600 Kč / 0 Kč
S Joulem sem a tam Vypsáno
S Rutherfordem na grafen Vypsáno
Spektroskopie jednomolekulárních magnetů Vypsáno
Vysokofrekvenční elektronová spinová rezonance Vypsáno
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 1 / 0 19 000 Kč / 0 Kč
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 1 / 0 19 000 Kč / 0 Kč
Chlorophyll a fluorescence imaging for investigating impact of cold acclimatin in natural accessions of Arabidopsis thaliana Vypsáno

Povinnosti řešitele

Řešitel je povinen

 • dbát na dodržování časového harmonogramu předloženého školitelem, zúčastnit se veškerých setkání a praxe dle instrukcí školitele
 • řídit se pokyny školitele
 • neprodleně dát vědět JCMM o případné špatné spolupráci se školitelem
 • vypracovat a odevzdat on-line dotazník průběžný a závěrečný dotazník
 • uvést ve své práci zdroj financování včetně loga JCMM a JMK v kapitole "Poděkování", a to v následujícím znění: "Tato práce byla vypracována za finanční podpory JMK"
 • nahrát svoji práci do systému ODEVZDEJ.CZ
 • Registrovat svoji práci a účastnit se školního kola SOČ - výsledky projektů student prezentuje ve školním kole SOČ, jehož realizaci zajistí příslušná střední škola, na které student studuje. O termínu konání školního kola musí včas informovat školitele. Neorganizuje-li střední škola školní kolo SOČ, má student právo prostřednictvím SVČ Lužánky vstoupit přímo do Okresního kola. Student má možnost prezentovat svoji práci víceúrovňově. Po absolvování školního kola v případě, že je školou vybrán, postupuje do Okresního kola, Krajského kola a dále do Celostátního kola SOČ (www.soc.cz.).

Kategorie prací

Své téma do příslušné katagorie zařadí školitel při jeho vypisování.

Kategorie 1

Školitel získává finanční podporu. Školitel je již s řešitelem domluvený. Pokud jím nejsi ty, k práci se nehlas.

Kategorie 2

Školitel získává finanční podporu. Školitel vypíše téma a hledá pro něj řešitele.

Kategorie 3

Bez finanční podpory. Téma je zveřejněno, další spolupráce je čistě na dohodě řešitele a školitele mimo JCMM.

Ing. Hynková Alena

Telefon: 724 206 697

E-mail: alena.hynkova(at)jcmm.cz

Můžete napsat, zavolat nebo přijít do kanceláře na Mezírku 1 v Brně. Volejte ve všední dny od 9 do 16 hodin a schůzku si raději domluvte na konkrétní hodinu předem.


Dis. Hana Křivánková

Telefon: 602 738 912

E-mail: krivankova(at)ibp.cz

Biofyzikální ústav AV ČR, V. V. I.


Vyskočil Aleš, Ph.D.

Telefon: 532 290 510

E-mail: vyskocil(at)brno.avcr.cz

Historický ústav AV ČR, v.v.i.


RNDr. Magda Popelová

Telefon: 738 653 159

E-mail: magda.popelova(at)fnusa.cz

FNUSA-ICRC


Ing. Jakub Drimaj

Telefon: 774 683 672

E-mail: j.drimaj(at)gmail.com

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ


Stanislava Pokorná

Telefon: 731314896

E-mail: pokorna.s(at)ro.vutbr.cz

Vysoké učení technické v Brně


Ing. Jiří Vácha

Telefon: 777 165 532

E-mail: robotarna(at)helceletka.cz

ROBOTÁRNA – DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BRNO, HELCELETOVA


MVDr. Hana Mášová

Telefon: 541 562 015

E-mail: masovah(at)vfu.cz

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ


Ing. Tomáš Ridoško

Telefon: 511 205 344

E-mail: tridosko(at)sabaerospace.com

S.A.B. Aerospace s.r.o.


Štilárková Edita, Ph. D.

Telefon: 739 337 682

E-mail: stilarkovae(at)seznam.cz

Agrolab, spol. s.r.o.


Mgr. Jan Fikar, Ph. D.

Telefon: 775 040 007

E-mail: fikar(at)ipm.cz

Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.


Mgr. Marek Vlach, Ph. D.

Telefon: 608 977 267

E-mail: vlach(at)arub.cz

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.


Bc. Monika Mikulová

Telefon: 778884287

E-mail: mikulova@rect.muni.cz

Masarykova univerzita