Záznam Virtuální konference

Příklady dobré praxe, vzájemná inspirace, užitečné materiály a kreativní pomůcky – takový byl letošní ročník Virtuální konference o kariérovém poradenství, nad níž převzal záštitu náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Jan Vitula.