Výsledky celostátní soutěže SOČ

V celostátním kole SOČ získali jihomoravští studenti 6 zlatých medailí za první místo v některém z osmnácti soutěžních vědních oborů. Na druhém a třetím místě se pak umístilo dalších 9 studentů. Mnozí studenti byli podpoření z JCMM, buď formou podpořené práce SOČ nebo účastí na Kurzu prezentačních a rétorických dovedností. 42. ročník celostátní soutěže SOČ se v letošním roce zcela netradičně konal s využitím informačních technologií v on-line formě.
V celostátní soutěži bylo hodnoceno v osmnácti soutěžních oborech celkem 274 prací od 294 autorů. Více informací získáte na www.sockari.cz.
Všem šikovným studentům gratulujeme a přejeme mnoho dalších studijních úspěchů!