Vojtěch Uhlíř

Vojtěch Uhlíř

PROJEKT: TUNAMAG Tunable magnetic materials based on heterostructures featuring a first-order magnetic phase transition.

Hostiteslká instituce: CEITEC VUT BRNO

Země původu: Česká republika
Země předchozího působení: USA

TÉMA MÉHO VÝZKUMU:

Hledáme odpověď na otázku, jak jsou ovlivněny magnetické fázové přeměny velikostí nanomagnetů.

PROČ JSEM SI TÉMA ZVOLIL:

Toto konkrétní téma nabízí bohaté možnosti pro zkoumání vzájemného působení mezi různými uspořádáními v magnetických materiálech. Skládáním nanomagnetů s unikátními vlastnostmi do 2D a 3D polí pak můžeme vytvořit umělé materiály, které si uchovají vlastnosti jednotlivých prvků a které se přirozeně nevyskytují. Téma kombinuje mé zkušenosti s přípravou magnetických struktur s rozměry do jednoho mikrometru a jejich vlastnostmi, zejména jejich odezvy na krátké pulzy magnetického pole, elektrického proudu nebo laseru.

VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ V PRAXI:

Ovládání magnetických vlastností materiálů s využitím co nejmenší energie je jednou ze zásadních výzev pro základní výzkum. Výsledky tohoto projektu mohou přinést nové přístupy pro návrh funkčních materiálů a nízkoenergetických elektronických zařízení a vytvořit základ pro aplikace v materiálových vědách, aplikované fyzice a biotechnologii. V rámci tohoto projektu plánuji rozvíjet spolupráci s high-tech společnostmi v oblasti magnetického záznamu a pokročilých nástrojů pro nanotechnologie kombinovaných s elektronovou mikroskopií.

PROČ JSEM SI VYBRAL SOMOPRO:

Program SoMoPro je výborné schéma pro podporu vědců, kteří přicházejí do kraje ze zahraničí. Umožní mně pracovat na výše uvedených konceptech a poskytne mně finanční stabilitu na počátku nové etapy vědecké kariéry. Dokonce mám možnost položit základy vlastního vědeckého týmu. Z mého dřívějšího působení vím o potenciálu a nadšení místních studentů a vědců, což byl jeden z důvodů pro návrat do vlasti a konkrétně do Jihomoravského kraje.

Více o projektu si můžete přečíst ZDE.