Vincenzo Micale

DR. VINCENZO MICALE

Projekt: ENDOSCHIZO - Prenatální vlivy vedoucí k utváření schizofrenii podobného fenotypu: zhodnocení role endokanabinoidního systému 

Školitel: prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc. 

Hostitelská instituceVýzkumná skupina Experimentální a aplikovaná neuropsychofarmakologie - Centrum neurověd, CEITEC MU 

Země původu: Itálie

Předchozí působiště: USA, Německo

Délka projektu: 36 měsíců

Panel: Přírodní vědy

Abstrakt

Ačkoli podle epidemiologických studií se symptomy podobné schizofrenii rozvíjejí v dospělosti v důsledku expozice nepříznivým vlivům prostředí během nitroděložního vývoje (tj. stres matky, infekce, aktivace imunitního sytému, zneužívání drog), je třeba osvětlit mnoho nejasností týkajících se funkčního stavu centrálního nervového systému (CNS) v různých fázích postnatálního vývoje a patogenetické mechanizmy schizofrenie (SCZ).

Obecným cílem tohoto projektového návrhu je proto zkoumání neurobiologických mechanizmů působících na různé oblasti v různých fázích postnatálního vývoje za účelem:
A. Porozumět neurálním podkladům abnormálního chování typického pro schizofrenii;
B. Poskytnout predikci pro vývoj nových možností farmakologické léčby schizofrenní symptomatologie.

Navrhovaný projekt se tedy soustředí na těchto 5 základních otázek:
1. Může prenatální a perinatální expozice Δ9-THC u potkanů vést k vyvolání schizofrenních symptomů v dospělosti podobně jako v případě prenatální expozice acetátu metalozoxymetanolu (MAM)? Lze tyto fenotypy predikovat podle alterací v novorozeneckém chování?
2. Jakou roli hraje ECS u deficitů vyvolaných působením MAM nebo Δ9-THC v různých fázích postnatálního vývoje?
3. Může farmakologické využití endokanabinoidní signalizace indukované novými kanabimimetickými látkami ovlivnit schizofrenii podobné symptomy vyvolané vlivem účinků MAM a Δ9-THC?
4. Je prenatální období senzitivní vývojovou fází z hlediska rozvoje vulnerability k závislosti v dospělém věku?
5. Existují mezipohlavní rozdíly ve vulnerabilitě k rozvoji deficitů v časné fázi vývoje nebo či v dospělosti a v odpovědi na farmakologickou léčbu?