Stella Vargas

DR. STELLA VALLEJOS VARGAS

Projekt: NanoApp - Nanomateriály pro pokročilé aplikace

Školitel: doc. Ing. Jaromír Hubálek, PhD

Hostitelská instituce:  Ústav mikroelektronikyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT

Země původu: Bolívie

Předchozí působiště: Španělsko, Velká Británie

Délka projektu: 30 měsíců

Panel: Technické vědy 

Abstrakt

Projekt je zaměřen na použití ukládání aerosolu - Assisted Chemical Vapour ( AACVD), techniku vhodnou pro průmyslovou výrobu, růst nanočástic ušlechtilých kov ( Au , Pt , Pd , Ag ) s funkčními nanostrukturní oxidy kovů (WO3, SnO2 , TiO2 , CeO2 , ZnO , In2O3 ), s cílem integrovat nanomateriály do mikropřístrojů (senzory plynů , biosenzory) a další pokročilé aplikace, které jsou založeny na povrchu a katalytických vlastností materiálů (skladování energie/ výroba, samočisticí povrchy ). Schopnost  snadno vyrobit mikrozařízení  na bázi nanomateriálů při použití  běžných průmyslových techniky není  při současné úrovni znalostí možné dosáhnout. Tento projekt se na téma zaměřuje tím, že zkoumá možnosti rozvoje technologie pro výrobu vysoce funkčních nanomateriálů při nízkých výrobních nákladech a škálovatelných metodách, které jsou zcela v souladu se současnými metodami mikrofabrikace. Tento projekt chce přispět k pokroku v konstrukci a výrobě nových komponentů, zařízení a systémů umožňující zlepšení v různých oblastech průmyslu, kvality života, bezpečnosti a zabezpečení. Projekt je vhodně načasovaný a je v souladu s cíli pracovního programu NMP 2013 a s těmi uváděnými v  H2020 .