Lucie Pompeiano Vaníčková

Lucie Pompeiano Vaníčková

Projekt: Metalothionein jako prognostický marker karcinomu kůže

Hostiteslká instituce: Agronimická fakulta, Mendelova univerzita Brno
Země původu: Česká republika
Země předchozího působení: Brazílie

TÉMA MÉHO VÝZKUMU:

Hlavním tématem mého výzkumu je metalothionein, metaloprotein s vysokým obsahem cysteinu, který je jedním z možných markerů pro mapování rozvoje nádorového onemocnění. Prostorové zobrazování tohoto proteinu v nádorové tkáni by mohlo přispět k lepšímu pochopení procesů vedoucích ke karcinogenezi. Proto můj SoMoPro projekt kombinuje nový přístup značených nanočástic s hmotnostní spektrometrií a elektrochemickou kvantifikací. Navrhovaný multidisciplinární přístup bude aplikován na modelu prasečího melanomem, který je blízký modelu lidskému.
 

VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ V PRAXI:

Objevy mého SoMoPro projektu by mohly podstatně přispět k pochopení procesů během růstu nádoru a následně vést k nalezení nových přístupů v inhibici růstu nádoru. Rozsah a výstupy projektu mají potenciál být dále rozvíjeny v komerční sféře, což posílí přímou spolupráci mezi akademickou sférou a průmyslem.
 

PROČ JSEM SI VYBRALA SOMOPRO:

Program SoMoPro je pro mne jedinečnou příležitostí pro vědecký a profesní růst a rozšíření národní i mezinárodní vědecké sítě odborníků.


Více o projektu si můžete přečíst ZDE.