Ondřej Jurček

Ondřej Jurček

PROJEKT: MOPHARM - Metal-Organic Materials for Pharmaceutical Applications

Hostiteslká instituce: CEITEC Masarykova Univerzita
Země původu: Česká republika
Země předchozího působení: Finsko

TÉMA MÉHO VÝZKUMU:

Již dlouhá léta se zabývám studiem steroidních molekul, mimo jiné žlučovými kyselinami a jejich možnými farmaceutickými či biologickými aplikacemi. Žlučové kyseliny jsou v lidském těle nepostradatelné, zejména pro transport a metabolismus tuků, cholesterolu a některých vitamínů.
 

PROČ JSEM SI TÉMA ZVOLIL:

Inspirováni tímto faktem se v našem projektu budeme zabývat využitím žlučových kyselin pro přípravu nanostrukturních porézních nosičů (metal-organic frameworks) pro transport léčiv. Tyto nosiče jsou důležité hned z několika důvodů; mohou zvýšit stabilitu a účinnost léku, vést k možnosti cílení léku do nemocných tkání, a tím omezit či úplně odstranit nežádoucí vedlejší účinky s léčbou spojených.

VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ V PRAXI:

Návrh a vývoj nosičů bude směřovat primárně k jejich využitelnosti při transportu léčiv. Nicméně, díky specifickému prostorovému uspořádání molekul žlučových kyselin (chiralitě), porézní materiály z nich připravené mohou najít široké uplatnění, např. k izolaci léčiv (enantiomerů), či díky přítomnosti malého množství kovu ke katalýzám reakcí v chemickém průmyslu (enantiospecifické reakce).
 

PROČ JSEM SI VYBRAL SOMOPRO:

Úroveň vědy v České republice se neustále zvyšuje a stejně tak jsme v některých oblastech na špičce i co do technického vybavení. SoMoPro grant nabízí ideální příležitost pro zahraniční vědce pracovat v Jihomoravském kraji. Z kariérního hlediska mi tento grant nabízí možnost přesunu z Finska do ČR, kde mohu pracovat na špičkovém pracovišti CEITEC MU a na vlastním projektu, aktivně se zapojit do české vědy a zároveň si vybudovat kvalitní a stabilní zázemí pro výzkum budoucí.


Více o projektu si můžete přečíst ZDE .