Nagendra Prasad Kurumbang

NAGENDRA PRASAD KURUMBANG, PH.D.

Projekt: SYNTBIO - Konstrukce bakteriálního kmenu degradujícího antropogenní sloučeniny technikou enzymového inženýrství a syntetické biologie

Školitel: doc. Mgr. Jiří Damborský, Dr.

Hostitelská instituce: Přírodovědecká fakulta MU, Loschmidtovy laboratoře , Ústav experimentální biologie

Země původu: Nepál 

Země vědeckého působení: Jižní Korea

Délka projektu: 24 měsíců

Panel: Life sciences

Abstrakt:

Antropogenní sloučeniny vytvářené a uvolňované do biosféry lidmi již od dob průmyslové revoluce jsou často odolné a přetrvávají v životním prostředí, protože mikroorganismy neměly dostatek času vyvinout enzymy, schopné katalyzovat jejich přeměnu. 1,2,3-trichlorpropan (TCP) je antropogenní sloučenina, která může způsobit vážné zdravotní problémy. TCP je velmi stabilní a perzistetní sloučenina přetrvávající po desetiletí v podzemní vodě. Řešením tohoto problému může být design a konstrukce modifikovaných enzymů schopných rozkládat TCP. V rámci projektu budeme konstruovat halogenalkandehalogenázu a další příbuzné enzymy pro účinné odbourávání této látky. Katabolická kazeta bude vytvořena s využitím optimalizovaných promotorů a modifikovaných enzymů schopných pro účinné odbourávání TCP. Katabolická kazeta bude následně vnesena do přirozených a geneticky modifikovaných hostitelských bakterií, které mohou být snadno aplikovány do podzemní vody. Úspěšná konstrukce hostitelské bakterie bude ověřena sledováním jejich schopnosti degradovat TCP v kontinuálním bioreaktoru. Konstrukty poskytnou příklad mikroorganismů vytvořených proteinový inženýrstvím a syntetické biologie, použitelných k čištění vody kontaminované antropogenními sloučeninami.