Edgar Benjamin Montufar Jimenez

Edgar Benjamin Montufar Jimenez

Projekt: Integration of polymer, ceramic and metallic biodegradable materials with high technology processing methods for development of new medical devices and tissue engineering construct.

Hostiteslká instituce: CEITEC, VUT BRNO
Země původu: Mexiko

TÉMA MÉHO VÝZKUMU:

Můj výzkum se zabývá návrhem, vývojem a charakterizací nových biodegradabilních materiálů pro tkáňové inženýrství, podávání léčiv a regenerativní medicínu. Mé zájmy zahrnují keramiky na bázi kalciumfosfátů, biodegradabilní kovy, polymerní hydrogely, výrobní metody z oblasti „additive manufacturing“ a „cell printing“, interakce materiálů s živými organismy a regeneraci kostí.

PROČ JSEM SI TÉMA ZVOLIL:

Toto téma jsem si zvolil, protože mě nadchla myšlenka náhrady a regenerace poškozených tkání v lidském těle. Jako dítě jsem si užíval sci-fi programy, ve kterých byl hrdina rekonstruován pomocí kybernetických součástek, které měly vydržet extrémní podmínky. Kromě toho nosím už od dětství v hlavě myšlenku, že budu vědcem s velkou, plně vybavenou laboratoří využívající úžasná zařízení, a budu vyvíjet funkční materiály, které budou schopné snášet různé vnější podmínky.

VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ V PRAXI:

Přímou aplikací mého výzkumu je vývoj nových medicínských produktů a léčebných metod pro léčbu současných medicínských problémů. Získané znalosti mohou být navíc využity k vývoji rychlých, spolehlivých a realistických metod pro in vitro hodnocení rizik spojených s novými biomateriály a léčebnými metodami. Tím by se výrazně snížil počet experimentálních zvířat a klinických testů a výše nákladů spojených s výzkumem, díky čemuž by mohly být nové léčebné metody zpřístupněny pro společnost rychleji a s nižšími finančními náklady. Výsledky mohou zároveň ovlivnit politiku a rozhodování v oblasti materiálového výzkumu.

PROČ JSEM SI VYBRAL SOMOPRO:

Nedávno jsem byl přijat na pozici senior výzkumný pracovník ve Středoevropském technologickém institutu (CEITEC) VUT, kde mi bylo umožněno rozvíjet vědeckou kariéru v konkurenceschopném a vzrušujícím výzkumném prostředí. O projekt SoMoPro jsem se ucházel proto, že mi poskytne počáteční finanční stabilitu pro založení vlastního výzkumného směru, dosažení nezávislé výzkumné pozice a také umožní vybudovat kariéru v Jihomoravském kraji. Projekt mi pomůže nejen upevnit mé smluvní postavení v CEITECu, ale také spolupráci s ostatními partnery v kraji.

Více o projektu si můžete přečíst ZDE.