Michael Ch. Owen

Michael Ch. Owen

Projekt: Alzheimerovy lipidy - účinek gangliosidů na oligomerizaci  peptidů 

Hostitelská instituce: CEITEC MU
Země původu: Kanada
Země předchozího působení: Německo

TÉMA MÉHO VÝZKUMU:

Použiji rozsáhlé počítačové simulace pro studium účinku gangliosidy na oligomerizaci amyloidu b peptidu (Ab). Tento peptid je přítomen v mozku jedinců po celý život, nicméně stále ještě není známo, proč se tato jediná neškodná molekula váže dohromady na tvorbu toxických oligomerů, které jsou odpovědné za smrt neuronů, ke kterým dochází při Alzheimerově nemoci. Při použití superpočítačů můžeme studovat tento výskyt v atomistickém měřítku.

PROČ TOTO TÉMA:

Faktorům, které mají vliv na oligomeraci Ab, jsem se věnoval již v magisterském, doktorském a nyní i postgraduálním výzkumu. Myslím si, že tento proces má zásadní význam pro vývoj terapií směřujících k prevenci Alzheimerovy choroby. Jedním z těchto faktorů jsou lipidy, které tvoří membránu neuronů zejména gangliosidů. Nedávný výzkum, prováděný ve světě, tak i v České republice, ukázal, že určité objemy gangliosidy v membráně mohou zabránit Ab vytvářet toxické oligomery. Chtěl bych zjistit, proč tomu tak je. Je to vzrušující nová oblast výzkumu, které stojí za to se věnovat, a mám potěšení, že na tomto tématu pracuji s kolegy v Brně.

POUŽITÍ VÝSLEDKŮ PROJEKTU V PRAXI:

Použitím superpočítačů pro studium tohoto efektu nám umožní vidět přesně jak každý atom A b i gangliosidů ovlivní proces oligomerizace. S touto znalostí budou moci vědci lépe vyvíjet terapie, které mohou zlepšit ochranný účinek gangliosidy, a přesně zjistit, které oblasti A b mohou být cílené „ošetřeny“ sloučeninami a dalšími složkami podobnými lékům; ať už jsou vyvinuty farmaceuticky nebo zprostředkovány stravou nebo jinými méně invazními metodami. Rozšíření našeho chápání toho, jak gangliosidy brání tvorbě toxických oligomerů, poskytne strategii na ochranu lidí s Alzheimerovou chorobou před toxickými účinky oligomerů.

PROČ SOMOPRO:

V Jihomoravském kraji existují vynikající vědecké zdroje pro výzkumné pracovníky včetně nejmodernějších superpočítačových zařízení. Ještě důležitější je, že v těchto vědeckých oborech jsou vysoce kvalifikovaní lidé, kteří tyto zařízení obsluhují a provádějí výzkumné projekty. Těším se na práci na tomto zajímavém projektu a podpoře svých vědeckých poznatků při účasti v programu SOMOPRO .