Markéta Šámalová

Markéta Šámalová

Projekt: Výzkum vlivu cytokininů na tvorbu buněčné stěny pro produkci rostlinné biomasy

Hostiteslká instituce: CEITEC Masarykova Univerzita
Země původu: Česká republika
Země předchozího působení: Francie

TÉMA MÉHO VÝZKUMU:

Velmi se zajímám o vývoj molekulárních nástrojů pro inženýrství rostlinných buněk a bioenergetických plodin. Hlavním cílem SoMoPro projektu je studovat dosud neprozkoumanou roli rostlinných hormonů cytokininů v regulaci složení a struktury buněčné stěny při diferenciaci buněk. T
 

PROČ JSEM SI TÉMA ZVOLILA:

ato hypotéza je velice zajímavá, neboť slibuje objevení zcela nových regulačních mechanismů, které kontrolují rostlinný vývoj. Vhodná aplikace těchto znalostí by vylepšila cílenou produkci plodin a také by vytvořila základ pro perspektivní zelené biotechnologie.

VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ V PRAXI:

Rostlinné buněčné stěny jsou primárním zdrojem celulózy a ligninu, nejvíce rozšířených biopolymerů na Zemi, které jsou již široce využívány v lidských aktivitách zahrnujících vlákninu, textil, papír a stavební materiál. Ovšem mají také vysoký aplikační potenciál jako zdroj alternativní a obnovitelné energie pro budoucnost. Lignocelulozní materiál se dá využít pro výrobu cenných chemikálií a biopaliv druhé generace, jako alternativa fosilních paliv. Zájem o biopaliva stoupá stejně jako o výrobu "superdřeva" s vylepšenou kvalitou. I když náš projekt je především v základním výzkumu, hlavni výzva k udržitelnosti produkce energie a potravin vyžaduje nové koncepce, které kombinují znalosti biotechnologií, molekulární genetiky a křížení, aby se dosáhlo kompletního porozumění signálních drah a jejich interakcí, které regulují růst a vývoj rostlin.
 

PROČ JSEM SI VYBRALA SOMOPRO:

SoMoPro grant mi dá jedinečnou možnost nejen návratu do rodné země, ale také k výzkumu rostlin, který mě nejvíce zajímá a jasné výzkumné zaměření pro budoucnost. Ráda bych se podělila o nápady, vědecké znalosti a expertizu, které jsem získala při svém dlouhodobém pobytu v zahraničí a zapojila se také do diskuzí s veřejností o potřebách vytvořit dlouhotrvající alternativní zemědělské praktiky pro biopaliva a produkci potravin. Multidisciplinární hlediska projektu mi poskytnou unikátní příležitost získání přístupu k intelektuálnímu a technologickému zázemí na CEITECu, který nabízí jedinečné výzkumné vybaveni, nejmodernější laboratoře a kultivační zařízení. Celkově mi účast v projektu pomůže získat specializované vzdělání, manažerské a pedagogické zkušenosti a dovednosti nezbytné k získání nezávislosti a vytvoření vlastní výzkumné skupiny.


Více o projektu si můžete přečíst ZDE.