Luca Nizzetto

DR. LUCA NIZZETTO

Projekt: ANDROMEDE - Antropogenní a přírodní faktory ovlivňující uvolňování a hladiny směsi endokrinních disruptorů v životním prostředí

Školitel: doc. RNDr. Jana Klánová, Ph.D. 

Hostitelská instituceCentrum pro výzkum toxických látek v prostředíPřírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita v Brně

Země původu: Itálie

Předchozí působiště: Norsko, Velká Británie

Délka projektu: 24 měsíců

Panel: Vědy o zemi

Abstrakt

Cílem projektu je vyvinout nástroj pro hodnocení vlivu přírodních (např. hydrologie, klima, biogeochemie) a antropogenních faktorů (např. využití půdy a sociálně-ekonomické ukazatele) na ekosystémy, které jsou vystavené vlivům vodních chemických látek a zejména endokrinním disruptorům. Při vývoji tohoto nástroje bude vytvořen matematický model, který podrobně ukáže vztah mezi těmito prvky holistickým a kvantitativním způsobem. Dále budou shromažďovány údaje pro kalibrace a ověřování modelu.

Dílčí cíle projektu ANDROMEDE jsou:
- vytvořit matematický model chemického osudu a expozice v povodích řek a integrovat nejmodernější hydrologické a biogeochemické modely,
- prozkoumat výskyt kvantitativních vztahů mezi emisí/výskytem vybraných tříd chemických látek v určitých bodech řeky (např. rovný úsek řeky nebo výpustí odpadních vod) a hospodářství půdy vztahující se k příslušnému povodí,
- prozkoumat výskyt kvantitativních vztahů mezi emisí/výskytem vybraných tříd chemických látek v určitých bodech řeky a sociálně ekonomickými ukazateli vztahujícími se k lidské populaci žijící v příslušných oblastech povodí,
- integrovat získané modely ve spojení s faktory využívání půdy a/nebo sociálně-ekonomickými ukazatelů v rámci modelu povodí,
- kalibrace a ověření modelu se skutečnými údaji ve vybraných povodích.