Kristína Zápražná

DR. KRISTÍNA ZÁPRAŽNÁ

 

Projekt: AIDinCLL - Exprese a funkce sestřihových variant Aktivací indukované deaminázy ve zdravých B lymfocytech a u chronické lymfoidní leukémie.

Země původu: Česká republika

Předchozí působiště: USA

Školitelka: Prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.

Hostitelská instituceVýzkumná skupina Lékařská genomika - Centrum molekulární medicínyCEITEC MU

Délka projektu: 36 měsíců

Aktivací indukovaná deamináza (AID) je mutační enzym, který iniciuje produkci vysokého titru protilátek různých imunoglobulinových tříd, které jsou potřeba k úspěšnému zvládnutí infekce. Tato výhoda imunitního systému má však svoje stinné stánky. Selhání zaměření mutační aktivity AID na imunoglobulinové geny má za následek „off-target“ mutace, které se mohou týkat i rakovinových genů, či translokace onkogenů, které vedou k rozvoji nádorového bujení.

PŘEHLED CÍLE 1: Změřit expresi nezkrácených a alternativně sestřiţených transkriptů AID u skupiny CLL pacientů s a bez komplexního karyotypu. Analyzovat vzor exprese individuálních sestřihových variant v korelaci s typem chromosomových aberací a jiných prognostických markerů. Expresní studie budou dělány ve spolupráci s Dr. Kostasem Stamatopoulosem z pracoviště Hematology Department of the Papanicolaou Hospital, Institute of Applied Biosciences of the Center for Research and Technology Hellas in Thessaloniki.

PŘEHLED CÍLE 2: Popsat funkci jednotlivých sestřihových variant AID u myších B buněk sleziny, tj. jejich potenciál k přesmyku imunoglobulinových tříd, indukci dvouřetězcových zlomů a translokací, hypermutační aktivitu u imunoglobulinových a neimunoglobulinových genů, vnitrobuněčnou lokalizaci a stabilitu.