Katarína Drdlíková

Katarína Drdlíková

Projekt: Transparent Alumina for Energy Saving Light Sources

Hostiteslká instituce: CEITEC VUT BRNO
Země původu: Slovensko

TÉMA MÉHO VÝZKUMU:

Tématem mého výzkumu je příprava transparentní korundové keramiky s fotoluminiscenčními vlastnostmi.

PROČ JSEM SI TÉMA ZVOLILA:

Toto téma jsem si zvolila z důvodu několikaleté práci ve výzkumu korundové keramiky, její přípravy a optimalizace zaměřené především na zvýšení optické propustnosti. Přidáním další funkční vlastnosti (fotoluminiscence) se aplikační potenciál těchto materiálů rozšíří.

VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ V PRAXI:

Výsledky výzkumu mohou být využity při výrobě nových typů materiálů vhodných pro úsporné osvětlovací zdroje a dozimetry, konkrétněji pro fosfory pro HB LED diody anebo lasery.

PROČ JSEM SI VYBRALA SOMOPRO:

Na program SoMoPro jsem se zaměřila proto, že mi umožní plně se věnovat již rozpracovanému výzkumu na slibném a pro mě velmi zajímavém tématu, a to na pracovišti, které je na řešení této náročné problematiky špičkově vybaveno. Předpokládám, že řešení projektu v podnětném vědeckém prostředí rozšíří nejenom moje vědomosti a praktické zkušenosti, ale poskytne i možnost ucházet se o další navazující podporu společného výzkumu.

Více o projektu si můžete přečíst zde, o našem týmu se dozvíte více na webu CEITECu.