Johanna Rajasarkka

DR. JOHANNA IRENE RAJASARKKA

Projekt: WATERCHEM - Vliv organických materiálů užívaných pro vložkování vodovodního potrubí na chemické znečištění vody

Země původu: Finsko

Předchozí působiště: Finsko

Školitel:  Prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.

Hostitelská instituce: Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Chemická sekceMU

Délka projektu: 26 měsíců

Projekt:

Renovace zastaralých vodních potrubí je významným problémem v řadě Evropských zemí. Vložkování vnitřních profilů potrubí je ekonomicky výhodnou alternativou externzivních výměn a renovací. Vedle odpadního potrubí, je vložkování nově využíváno také v domácích rozvodech pitné vody. Běžně užívané vložkovací materiály v domácnostech zahrnují organické materiály jako např. epoxyresiny a polyuretan. Nicméně, vliv vložkovacích materiálů na chemickou kontaminaci vody doposud nebyl detailně studován. Z vložkovacích materiálů do vody se mohou uvolňovat např. organické chemikálie jako endokrinní disruptory bisfenol A a F a jejich deriváty. Také další látky jako volatilní organické chemikálie, aminy, amidy, isokyanáty, organocíny, se mohou uvolňovat z vložkovacích materiálů. Uvolňování chemikálií může ovlivňovat řada faktorů jako např. vlastnosti vody, rychlost proudu nebo teplota. Uvolňování chemikálií je nejvýznamnější krátce po vložkování, ale významné úrovně byly detekovány také pokud nebyly materiály dostatečně opracovány. Dlouhodobé vlivy vložkovacích materiálů na kvalitu vody tak zůstávají neznámé. Cílem projektu je detailně prostudovat vliv organických vložkovacích materiálů na kvalitu vody. Budou studovány různé vložkovací materiály stejně jako další faktory ovlivňující uvolňování chemikálií. Vyhodnocena budou potenciální rizika chemických látek v různých vložkovacích materiálech na lidské zdraví a životní prostředí. Podle možností budou navržena opatření pro omezení chemické kontaminace vody z vložkovacích materiálů.