Jan Herudek

Jan Herudek

PROJEKT: Characterizing the function of Cdk13

Hostiteslká instituce: CEITEC Masarykova Univerzita
Země původu: Česká republika
Země předchozího působení: Dánsko

TÉMA MÉHO VÝZKUMU:

Ačkoliv jsem během svého doktorského studia zkoumal zpracování a degradaci molekul RNA, v současnosti jsem svoji pozornost přesunul na výzkum regulace transkripce v lidských buňkách. Cílem mého projektu je objasnit funkce nové a dosud necharakterizované cyklin dependentní kinázy Cdk13, která jak se ukázalo, hraje důležitou úlohu v regulaci transkripce a také v nádorových onemocněních. 
 

PROČ JSEM SI TÉMA ZVOLIL:

Snaha popsat kinázu Cdk13 na molekulární úrovní mi pomůže pochopit její vliv na nádorová onemocnění a tím pádem spojit jak základní tak i aplikovaný výzkum.

VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ V PRAXI:

Cdk13 je deregulovaná v mnoha lidských onemocněních včetně onemocnění nádorových. Z tohoto důvodu Cdk13 poutá pozornost jako potenciální diagnostický marker u pacientů trpících nádorovým onemocněním vaječníků. Detailní zkoumání funkce Cdk13 v nádorech a případná identifikace inhibitoru této cyklin dependentní kinázy může vést k vývoji nových diagnostických nástrojů pro včasný záchyt nádorových onemocnění vaječníků.
 

PROČ JSEM SI VYBRAL SOMOPRO:

Program SoMoPro nabízí výjimečnou možnost k přilákání talentovaných vědců na Jižní Moravu. SoMoPro jsme si vybral protože se v rámci České Republiky jedná o naprosto ojedinělý program a přicházejícím vědcům nabízí zajímavou možnost podpory jejich výzkumu. Jsem si jist, že program SoMoPro významně zvýší šance na úspěch mého projektu a také mi pomůže rozšířit mé vědecké zázemí. V neposlední řadě mi program SoMoPro pomůže získat nezávislost v mém výzkumu a jistě pozitivně ovlivní mou budoucí kariéru.


Více o projektu si můžete přečíst ZDE.