Iva Sovadinová

RNDR. IVA SOVADINOVÁ, PH.D.

Projekt: ED-MALE-TOX - Endokrinní disruptory v životním prostředí a samčí neplodnost: mechanismy působení a toxické efekty

Školitel: doc. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.

Hostitelská instituceCentrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Přírodovědecká fakulta MU

Země původu: Česká republika

Země vědeckého působení: USA

Délka projektu: 24 měsíců

Panel: Life sciences

Abstrakt:

Cílem projektu je poskytnout plnou nezávislost mladé nadějné vědkyni, umožnit jí zakotvit v Jihomoravském kraji a vybudovat si zde nezávislou vědeckou kariéru a svůj vlastní tým. Poskytnutá finanční podpora jí umožní využít jejích zkušeností nabytých v zahraničí a pokračovat v bádání v oblasti endokrinních disruptorů. V rámci svého projektu se bude zabývat celosvětovým problémem posledních let – zhoršením samčího reprodukčního potenciálu. Ve výzkumu bude uplatňovat interdisciplinární přístup kombinující metody in vitro toxikologie, molekulární toxikologie, analytické i environmentální chemie a nejnovější poznatky získané v těchto oblastech. Hlavním cílem projektu je přinést nové informace o účincích endokrinních disruptorů na samčí plodnost a o jejich buněčných a molekulárních mechanismů působení. Získané poznatky pomohou zlepšit obecné znalosti o znečištění životního prostředí a přispějí k diskuzi o kvalitě životního prostředí a veřejného zdraví v Jihomoravském kraji. Jedinečné údaje o chemickém složení a biologické aktivitě vzorků ovzduší umožní detailnější studium potenciálních mechanismů toxicity kontaminantů v atmosféře, zlepšit pochopení závislosti mezi specifickými biologickými účinky a úrovní znečištění a přispět k analýze ekologických a zdravotních rizik v tomto regionu.