Hana Hughes

DR. HANA HUGHES

 

ProjektMILPEDE - Výroba bezolovnatých piezokeramických mikrokomponentů

Školitelprof. Tim Button

Hostitelská instituceCentrum pokročilých materiálůCEITEC VUT

Země původu: Česká republika

Předchozí působiště: Velká Británie

Délka projektu: 36 měsíců

PanelEngineering and Information science

Abstrakt:

Návrh tohoto projektu se týká dvou základních problémů, kterým čelí technologický pokrok v moderní společnosti - neúprosné cestě k miniaturizaci mechanických a elektronických komponentů či celých systémů a právní předpisy omezující nebo zakazující použití materiálů toxických a/nebo škodlivých pro životní prostředí.

Hlavním cílem tohoto multidisciplinárního výzkumného projektu je vývoj efektivního a zároveň rentabilního výrobního procesu mikro-komponent z bezolovnatých piezoelektrických keramických materiálů a následně prokázat jejich účinnost v prototypovém zařízení. Počáteční práce bude zahrnovat výzkum a vyvíjení piezoelektrického materiálu s chemickým a fázovým složením poskytující potřebné funkční vlastnostmi ve formě vhodné pro následující procesní kroky. Tento keramický materiál pak bude využit při vývoji výrobních procesů výše zmíněných mikro-komponent, které mají širokou škálu aplikací jako např. ultrazvukové měniče a mikro-systémy určování polohy. V této oblasti bude žadatel spolupracovat s partnerskými výzkumnými pracovišti v zahraničí (UK).

Projekt bude řešen v rámci Středoevropského Technologického Institutu (CEITEC) v Brně, kde bude moci těžit ze značných zkušeností a odborných znalostí žadatele a přinášet tak nové informace, dovednosti a technologie do celého regionu. Předpokládá se, že aby bylo možné zahrnout všechny aspekty takových multifunkčních zařízení, bude řada materiálů, procesů a aplikací rozšířena nad rámec projektu SoMoPro.