Flavia Landucci

DR. FLAVIA LANDUCCI

Projekt: WetVegEurope - Evropská mokřadní vegetace: syntéza a formalizovaná klasifikace pro ochranu přírody

Školitel: prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.

Hostitelská instituceÚstav botaniky a zoologiePřírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita v Brně

Země původu: Itálie

Předchozí působiště: Itálie

Délka projektu: 24 měsíců

Panel: Vědy o zemi

Abstrakt

Cílem projektu je využít tohoto rozvoje a přispět k implementaci nástrojů, které byly do současnosti vytvořeny, za současného rozvoje standardizovaného klasifikačního sytému pro Evropu. Konkrétním cílem tohoto projektu je vytvoření metodiky pro standardní evropský přehled vegetace mokřadů (fytocenologická třída Phragmito-Magno-Caricetea), a poskytnutí konzistentní a jednoznačné klasifikace založené na standardizovaných a opakovatelných metodách.

Souvisejícími cíli bude (1) testování funkčnosti a přispění k rozvoji Evropského archivu vegetace (EVA), (2) přispění k paralelnímu rozvoji projektu SynBioSys Europe, (3) přispění ke vzniku nadnárodního klasifikačního systému. Tento projekt dá vzniknout fytocenologickému modelu použitelnému jako nástroj evropské politiky ochrany přírody a podpoří jeho zavedení do klasifikace biotopů v rámci Evropského informačního systému přírody (EUNIS).