Ernst Paunzen

DR. ERNST PAUNZEN

Projekt: Webda MaC - Hvězdy a hvězdokupy Magellanových mračen

Školitel: prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.

Hostitelská instituceÚstav teoretické fyziky a astrofyziky Masarykova univerzita v Brně

Země původu: Rakousko

Předchozí působiště: Rakousko

Délka projektu: 36 měsíců

Panel: Astrofyzika

Abstrakt

Spojením následujících vědeckých cílů (Modulů) vytvoříme pracovní skupinu nejvyšší úrovně na Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky (ÚTFA) Masarykovy univerzity v Brně: Podrobné studium Magellanových mračen a rozšíření, vylepšení a přesun databáze WEBDA, hlavní světové databáze otevřených hvězdokup.

Tento projekt a nově utvořená pracovní skupina spojí několik astrofyzikálních oborů, jako jsou klasická hvězdná a galaktická astrofyzika a fyzika hvězdokup spolu s tvorbou databází.  Nejjasnější satelity naší Galaxie, Velké a Malé Magellanovo mračno (SMC, LMC), jsou viditelné pouze z jižní polokoule. Obě galaxie pohybující se v blízkosti naší Galaxie, jsou klasifikovány jako nepravidelné trpasličí galaxie a byly podstatným způsobem potrhány slapovým působením naší Galaxie. Pozorujeme proudy neutrálního vodíku spojující naší Galaxii s oběma z nich.

Jaké jsou tedy zásadní astrofyzikální rozdíly mezi Magellanovými mračny a naší Galaxií?
1. Rozdílná globální struktura
2. Desetkrát menší hmotnost
3. Množství plynu
4. Dvakrát až čtyřikrát menší obsah kovů.

Vznik a vývoj Magellanových mračen a naší Galaxie se tedy podstatně odlišují. Jsme tedy schopni studovat ty nejdůležitější astrofyzikální mechanizmy (konvekci, difuzi, akreci, rotaci a pulzaci) ve zcela odlišném prostředí. Od doby vybudování několika hlavních observatoří v Chile, jejichž hlavním cílem je právě výzkum Magellanových mračen, se podařilo podstatným způsobem rozšířit naše znalosti o těchto galaxiích.